Horten er eksklusiv juridisk partner til landets største klimakonference Loop – Waste to Resources. Loop samler over 100 forskellige talere og mere end 3.000 deltagere til en todages konference om den cirkulære omstilling. Line Markert, Henriette Soja og Andreas Schønbeck fra Horten vil her fortælle om de juridiske muligheder og begrænsninger for genanvendelse.

Loop – Waste to Resources er et nyt forum for affald, ressourcer og cirkulær økonomi. Loop samler de førende eksperter på tværs af industrier og værdikæder til en todages konference med messer, seminarer og networking.

Konferencen er gratis og finder sted 27. og 28. april 2022, hvor alle besøgende kan lade sig inspirere af oplæg eller fordybe sig i udstillinger, der præsenterer løsninger til cirkulær omstilling.

Ud over Horten kan du på konferencen møde virksomheder som: DI Fødevarer, The Circular Way, STENA Recycling, Dansk Industri og State of Green, der kommer med deres respektive bud på mulighederne i den cirkulære omstilling.

De juridiske overvejelser bag en grøn omstilling

Horten er eksklusiv juridisk partner på konferencen, og vi bidrager med vores juridiske ekspertise til, hvordan grønne omstillinger kan indføres med juraen på plads.

Horten er repræsenteret ved partner Line Markert og director Andreas Schønbeck fra vores energi- og forsyningsafdeling, partner Henriette Soja, der er en af landets førende advokater inden for miljøret samt partner Annelouise Dalgaard Pedersen fra vores afdeling for udbudsret.

De vil fortælle nærmere om:

 • Fremtidens kommunale affaldsorganisation

  Gennemgang af de strategiske og organisatoriske overvejelser, som kommuner bør være opmærksomme på i forhold til den kommende regulering af affaldshåndtering. Vi drøfter mulige organiseringsmodeller for fælleskommunal varetagelse af opgaver og individuel kommunal håndtering af affaldsopgaverne og de strategiske overvejelser, der er relevante i forhold til den enkelte model.
 • Cirkulære udbud

  Opridsning af rammerne for inddragelse af cirkulære hensyn og genanvendelse i udbud. Udbudsreglerne begrænser ikke inddragelsen af cirkulære hensyn i udbud, men det er vigtigt for både den offentlige og private part at kende og anvende de udbudsretlige rammer korrekt. Vi giver indspark til de vigtigste strategiske overvejelser i forbindelse med udbud, som inddrager cirkulære hensyn.
 • Offentlig-privat samarbejde om genanvendelse

  Vi tager afsæt i kommunernes mulighed for at deltage på genanvendelsesområdet i fremtiden. I samtale med den kommercielle direktør i Solum, Morten Strandlod fra Solum A/S vender vi de opmærksomhedspunkter og muligheder, som samarbejdet mellem offentlige aktører og private parter i affaldsbranchen giver. Vi giver konkrete anvisninger og anbefalinger til samarbejdsmodeller og rammevilkår for offentlig-private samarbejder i affaldssektoren.
 • Plastaffald

  Vi gør dig klogere på reglerne om genbrug, genanvendelse og end of waste.

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at høre mere om Loop – Waste to Resources, kan du læse mere og tilmelde dig konferencen her.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Andreas Schønbeck

Partner