Miljøministeriet har netop sendt to nye vejledninger til miljøvurderingsloven i høring. Vejledningerne skal hjælpe kommuner, regioner og statslige myndigheders arbejde med miljøvurderinger og -screeninger af planer/programmer og konkrete projekter.  

Før der træffes beslutninger, der kan påvirke miljøet væsentligt, skal der foretages en miljøvurdering eller -screening, når det gælder visse bestemte typer planer/programmer og konkrete projekter.

Formålet med at foretage miljøvurdering eller -screening er at belyse de miljømæssige påvirkninger, der kan være til stede, inden der gives grønt lys til planer/programmer eller konkrete projekter. På den måde opnår man et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til at vurdere, om planen eller projektet skal føres ud i livet.

Baggrund og formål med vejledningerne

Reglerne om miljøvurdering og -screening af henholdsvis planer/programmer og konkrete projekter blev med virkning fra 16. maj 2017 samlet i én lov: Miljøvurderingsloven.

Herefter sendte Miljøstyrelsen i 2018 udkast til to nye vejledninger til miljøvurderingsloven i høring. Vejledningerne blev dog aldrig udgivet, og nu har Miljøministeriet revideret dem og sendt nye udkast i høring.

Miljøministeriet oplyser, at de har foretaget væsentlige ændringer i både struktur og indhold set i forhold til de første udkast fra 2018.

Vejledningerne bygger på miljøvurderingslovens forarbejder, praksis fra de danske nævn og domstole, EU-direktiver, EU-Kommissionens vejledninger og EU-Domstolens retspraksis.

Vejledningernes målgruppe

Vejledningerne henvender sig primært til kommunale, regionale og statslige myndigheder, som arbejder med miljøvurdering og -screening af planer/programmer og konkrete projekter, og de skal bidrage til at lette myndighedernes behandling af sager omfattet af loven. Andre aktører som fx bygherrerådgivere forventes dog også at kunne få gavn af vejledningerne.

Frist for indgivelse af høringssvar er 16. maj 2022.

Læs 'Høringsudkast af vejledning til miljøvurderingsloven vedrørende planer og programmer'.
Læs 'Høringsudkast af vejledning til miljøvurderingsloven vedrørende konkrete projekter'.

Kontakt

Julie Ingemann Pedersen

Advokatfuldmægtig