Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tærskelværdierne for 2024 og 2025 i danske kroner. 

Tærskelværdierne er de grænseværdier, der er afgørende for, hvilke udbudsregler offentlige kontrakter skal overholde. De nye tærskelværdier er gældende for 2024 og 2025. Det vil sige at udbud, der bliver offentliggjort efter 1. januar 2024, er omfattet af de nye tærskelværdier for 2024 og 2025.

De nye tærskelværdier

De nye tærskelværdier er generelt steget en smule i forhold til de gældende tærskelværdier. Dog er tærskelværdien for sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-udbud), faldet en smule.

Hortens udbudsguides giver dig et samlet overblik over de nye tærskelværdier, samt hvilke regelsæt kontrakten skal udbydes efter

  • Udbudsguide for forsyningsaktivitet (gælder for indkøb, som foretages af en ordregivende enhed til brug for en aktivitet omfattet af forsyningsvirksomhedsdirektivet)
  • Udbudsguide for almindelige indkøb

Hortens udbudsguides kan findes her:

Udbudsguide for almindelige indkøb og Udbudsguide-forsyninger

Tærskelværdierne for 2024 og 2025 kan findes på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside her.

Kontakt

Marianne Dauding

Udbudskonsulent