Nicolai Thornemann fører retssager om erhvervsretlige forhold og beskæftiger sig med omstrukturering, rekonstruktion og konkurs. Nicolai har betydelig erfaring med varetagelse af kreditorinteresser i nødlidende virksomheder samt rekonstruktør- og kuratorerhverv.

Nicolai rådgiver desuden danske og udenlandske klienter vedrørende erhvervsretlige forhold særligt om kontrakter, opstart, opkøb og finansiering.

Nicolai Thornemann is a fantastically skilled lawyer who can cover many legal areas. He is specialised within insolvency and restructuring, where he is recognised as a very skilled insolvency lawyer. Nicolai is well liked by customers and has empathy for others. Nicolai has a good business understanding which provides unique legal advice that all his clients benefit from.

IFLR1000, 2023

Solution oriented, professionally competent, flexible and always available. Always pleasant to work with, including showing empathy and interest in others.

IFLR1000, 2021

Takes time, has a personal approach, keeps an eye on the ball (which is a very good way to find solutions) and has a huge network.

IFLR1000, 2021