Nicolai Thornemann fører retssager om erhvervsretlige forhold og beskæftiger sig med omstrukturering, rekonstruktion og konkurs. Nicolai har betydelig erfaring med varetagelse af kreditorinteresser i nødlidende virksomheder samt rekonstruktør- og kuratorerhverv.

Nicolai rådgiver desuden danske og udenlandske klienter vedrørende erhvervsretlige forhold særligt om kontrakter, opstart, opkøb og finansiering.