Danmark og resten af verden holder vejret og håber, at aflivning af mink kan hindre spredning af en særlig afart af COVID-19. Samtidig venter ejere af minkfarme på regeringens udspil på erstatning og godtgørelse. Der er en risiko for, at værdien af virksomhedspant mistes ved aflivning af minkene. 

Beslutningen om aflivning af mink har store konsekvenser for ejere af minkfarme, ansatte og kunder. Banker og andre långivere med pant i besætning og produktionsudstyr vil også blive berørt.

Regeringen har tilkendegivet, at man vil hjælpe ejere af minkfarme, der er blevet pålagt, at deres besætning skal aflives på grund af risiko for smittespredning. På nuværende tidspunkt forventes en kombination af erstatning for aflivning af minkene sammen med en betaling for fremtidigt driftstab i virksomheden.

Virksomhedspant og mink

Virksomhedspant benyttes ofte i forbindelse med sikring af bankengagementer, da det flydende pant giver sikkerhed i værdien af hele produktionsforløbet.

Mink er omfattet af virksomhedspant, idet de anses for at være ”besætning” efter TL § 47c, stk. 3, nr. 6. Ved slagtning overgår minkene til at være omfattet af nr. 2 om virksomhedspant i lagre af råvarer, halvfabrikata og færdigvarer. Når skindet sælges omfattes fordringen på kunden af virksomhedspantet, da tilgodehavendet hidrører fra salg af varer og tjenesteydelser.

I en normal situation vil pantet være flydende og omfatte flere forskellige aktivklasser på alle tidspunkter af produktionen. Betingelsen er dog, at udskillelse af pantet sker som led i regelmæssig drift.

Når minkene aflives eller varelageret af skind destrueres, er der ikke tale om udskillelse af pantet ifølge regelmæssig drift. Kravet på erstatning for selve minkene er muligvis et surrogat, der gribes af virksomhedspantet, men fordringen på erstatning for fremtidigt driftstab er ikke en fordring, der hidrører fra salg af varer eller tjenesteydelser og er ikke omfattet af virksomhedspantet. Heller ikke fordringer på godtgørelser efter statslige hjælpepakker omfattes af virksomhedspantet.

Det er derfor nødvendigt, at banker og andre virksomhedspanthavere er aktive for at bevare deres sikkerheder, idet aflivningen af minkene i modsat kan forværre bankernes sikkerhedsrettigheder betydeligt.

Kontakt

Jan Bech

Partner

Ulrik Holsted-Sandgreen

Partner (H)

Nicolai Thornemann

Partner