I Sønderborg Kommune er kyst- og naturturisme højt på dagsordenen. Kommunen er nemlig i fuld gang med at gennemføre et projekt i Nordals med afsæt i Erhvervs- og Vækstministeriets forsøgsordning for kyst- og naturturisme.

Forsøgsordningen for kyst- og naturturisme – Nordals Ferieresort

I slutningen af 2014 vedtog Folketinget en forsøgsordning, der skal fremme udviklingen af kyst- og naturturisme.  Ud af i alt 20 ansøgninger blev 10 projekter udpeget af Erhvervs- og Vækstministeriet, heriblandt Sønderborg Kommunes projekt om Nordals Ferieresort.

Sønderborg Kommunes projekt inde­bærer, at der skal etableres et nyt ferie­resort på Nordals. En stor del af forsøgs­området er omfattet af kyst­nærhedszonen, mens en mindre del ligger inden for strandbeskyttelses­linjen.

Ferieresortet skal bl.a. bestå af et resort­hotel integreret med vandoplevelser, boutiquehotel, op til 400 ferieboliger, et “Glamourous Camping”-område, rekreative stisystemer og en marina ved kysten.

Projektet har til formål at tiltrække turister til Sønderjylland og Als. Kommunen forventer, at projektet vil medføre betydelig vækst i turismen til gavn for hele områdets økonomiske vækst.

Kommunens hjemmelsgrundlag

Kommuner skal have et juridisk grundlag for at deltage i et projekt. Et sådant hjemmelsgrundlag kan findes i den skrevne lovgivning eller i de uskrevne grundsætninger om kommunal­fuldmagten. Kravet om hjemmel gælder også, hvis en kommune ønsker at varetage sine opgaver gennem en anden juridisk enhed, f.eks. ved at være medejer af et selskab. Dette følger af den såkaldte “mellemledsteori”.

Det er fastslået i tilsynspraksis, at kommuner bl.a. kan varetage opgaver, der har til formål at fremme den lokale turismeudvikling og sikre vækst i kommunen. Kommuner kan også varetage udvikling af den lokale infrastruktur, ligesom kommuner lovligt kan arbejde for øget bosætning og tiltrækning af virksomheder.

Det er en forudsætning, at kommunen ved sit engagement ikke yder støtte til enkeltpersoner eller enkelte virksomheder, og det er også en betingelse, at kommunen ikke involverer sig for at opnå en fortjeneste.

Hvordan kan Sønderborg Kommune være med i forhold til Nordals-projektet?

Sønderborg Kommune kan så langt, som hjemmelsgrundlaget - bl.a. ovennævnte interesse - rækker, deltage i udviklingen af Nordals Ferieresort. deltage i udviklingen af Nordals Ferieresort.

I det konkrete tilfælde forventes udviklingen at ske i regi af et offentligt-privat samarbejde, hvor kommunen sammen med to lokale virksomheder stifter et selskab. Selskabet skal forberede Nordals-projektet og udvikle en masterplan for området.

Når selskabet har udviklet en samlet plan for området, sælges projektet til en privat investor. Investor står herefter for den faktiske opførelse af bygninger mv. og evt. salg, hvis ikke investor ønsker at være slutejer.

I forbindelse med etableringen af selskabet er der udarbejdet dels vedtægter for selskabet, dels en ejeraftale mellem de tre ejere. Heri reguleres bl.a., at selskabet – så længe kommunen er medejer – alene kan udføre lovlige kommunale opgaver, og det sikres, at kommunen ikke gennem sin deltagelse yder støtte til de private medejere.

Forsøgstilladelsen er gyldig i fem år, så projektet skal være fysisk påbegyndt inden november 2020. Fem år kan lyde som lang tid – men det er omfattende og komplekst at få planlagt og finansieret et sådant projekt. Sønderborg Kommune vil med den forventede forankring i et offentligt-privat selskab sikre fokus på opgaven, så projektet sælges tidsnok til, at en investor kan nå at stikke spaden i jorden, inden tilladelsen udløber.


Forfattere

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Bockhahn

Specialistadvokat (H)