Få Hortens hvidbog med lovforslaget om selskabsgørelse af forbrændingsanlæggene

Folketinget vedtog 2. juni 2023 den lov, der gennemfører den politiske aftale af 16. juni 2020 om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi i forhold til de kommunale forbrændingsanlæg. Loven indebærer blandt andet, at forbrændingsanlæggene skal udskilles i selskaber, og at kommunernes anvisningsret af det forbrændingsegnede affald ophæves.

Vi har i en hvidbog samlet de væsentligste dokumenter fra lovgivningsprocessen, herunder

  • Høringsudkast og høringsnotat

  • Det fremsatte lovforslag og lovforslaget som genoptrykt efter 2. behandlingen

  • Udvalgte spørgsmål og svar til lovforslaget samt en oversigt over alle stillede spørgsmål

  • Den vedtagne lov

Til sidst i hvidbogen er der en række artikler om affaldsreformen, som har været optrykt i vores magasin Ret & Indsigt.

Vi håber, at du vil få glæde af hvidbogen, som du kan finde her.

Du kan tegne abonnement (gratis) på Ret & Indsigt her.

Forfatter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Klavs Gravesen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat