I vores folder giver vi dig et kort overblik over begrebet statsstøtte samt en gennemgang af betingelserne for at opnå statsstøtte.

Statsstøttereglerne skal sikre, at offentlige institutioner ikke påvirker konkurrencen mellem virksomheder ved at bruge offentlige midler til at støtte enkeltvirksomheder

Der er seks betingelser, som alle skal være opfyldt, før der er tale om statsstøtte:

  • Virksomhed
  • Offentlige midler
  • Fordel
  • Selektivitet
  • Konkurrenceforvridende
  • Påvirkning af samhandlen

Læs mere i vores folder om statsstøtte, i artiklen Hvad er statsstøtte? eller vores oversigt over registrering af statsstøtte.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat