Få det fulde overblik over EU-statsstøttereglerne i vores grafiske oversigt.

EU-reglerne findes i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde artikel 107-109, og gælder hvis støtten kan påvirke samhandlen. Der skal i praksis ikke meget til, før der kan være samhandelspåvirkning, men visse lokale aktiviteter er ikke omfattet af EU-reglerne.

Støtte, som er omfattet af EU-statsstøttereglerne, skal som udgangspunkt anmeldes til og godkendes af Kommissionen. Er det ikke sket, så er der tale om ulovlig statsstøtte. Der er nogle undtagelser til det udgangspunkt. Det gælder primært støtte, som er omfattet af en fritagelse i gruppefritagelsesforordningen og mindre støttebeløb, som er omfattet af de minimis-forordningen.

I vores oversigt over EU-statsstøttereglerne kan du få overblik over EU-statsstøttereglerne. Du kan desuden få et indblik i processen for anmeldelse af statsstøtte til Europa-Kommissionen i vores grafiske flowchart.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Jesper Petersen Bach

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat