Få et grundigt overblik over spillereglerne for statsstøtte til sport i folderen, som er udarbejdet af Horten og Antitrust Alliance.

Der bliver ofte givet offentlig støtte til lokale sportsklubber og -foreninger – fx fra kommuner. Det kan dog blive dyrt for modtageren, hvis støtten ikke er statsstøttesikker, da ulovlig statsstøtte kan kræves tilbagebetalt med renter. Antallet af sager vedrørende statsstøtte til sport er de seneste år steget væsentligt. Særligt Kommissionen har haft fokus på offentlig støtte i sportsbranchen. Det kan fx være lån, sponsorater, udlejning under markedsprisen, eller opførelse af nye stadioner.

Horten har sammen med Antitrust Alliance udgivet en folder, som gennemgår reglerne for statsstøtte til sport. Du kan læse hvordan reglerne gælder for sportssektoren og hvad der gælder for særligt væsentlige temaer så som sportsklubber, stadioner og foreningsidræt.

Læs folderen her: Statsstøtte og sport - Sådan overholder du spillereglerne.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat