Det er et prioriteret område for EU at fremme forskning, udvikling og innovation, og mange projekter modtager statsstøtte. Hortens folder om statsstøtte giver et overblik over reglerne.

Hortens folder om statsstøtte og forskning, udvikling og innovation giver et overblik over reglerne. Læs også om, hvordan reglerne gælder i forhold til væsentlige temaer, herunder støtte til innovationscentre, startups og spinouts, samarbejde mellem forskningsinstitutionen og virksomheder og forskning i klima og grøn omstilling.

Hent folderen "Statsstøtte til forskning, udvikling og innovation" her.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat