I videoen giver partner Jesper Petersen Bach en introduktion til det dynamiske indkøbssystem.

Et dynamisk indkøbssystem er en elektronisk udbudsprocedure, der kan anvendes til at gennemføre alle typer udbudspligtige indkøb. Det kan bedst kan beskrives som en åben rammeaftale, der i princippet kan indgås på ubestemt tid.

Dynamiske indkøbssystemer - på 5 minutter

Kontakt

Jesper Petersen Bach

Partner