Renée van Naerssen, advokatfuldmægtig i Horten efter en lang karriere i centraladministrationen, er blevet udpeget til at sidde med i det ekspertråd, der skal vurdere ansøgninger fra selskaber, der vil deltage i ordningen for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer.    

Ordningen for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer er en frivillig ordning, der har til formål at fremme udnyttelsen af geotermisk energi i Danmark. Ved at deltage i ordningen kan selskaber begrænse den økonomiske risiko, der er forbundet med geotermirelaterede boreprojekter.

Det statslige tilskud, der er kapitalopbygget i ordningen, udgør i dag 81,9 mio. kr.

Ekspertrådet sammensættes ud fra deres ekspertise og faglige niveau indenfor: geologi, økonomi og økonomistyring i geotermiprojekter og fjernvarmeforhold samt jura.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen har udpeget Renée van Naerssen til at deltage i rådet på baggrund af sin juridiske ekspertise på bl.a. fjernvarmeområdet. Ekspertrådet består udover Renée af formanden, Søren Berg Lorenzen (civilingeniør), og medlemmerne Benedicte Crapez (civilingeniør), Birgitta Jacobsen (økonomi) og Mikael Erlström (geolog).

Læs mere om ordningen for geotermi her. Her findes bl.a. Rådets vejledning om dokumentation og behandling af ansøgning og godkendelse og ansøgningsskemaet.

Kontakt

Renée van Naerssen

Advokat