Forhandleraftalen er et vigtigt værktøj til at styre de rettigheder og pligter, der gælder mellem leverandør og forhandler, når et produkt sælges til kunder gennem flere led. Som part i en forhandleraftale kan man nemt komme galt afsted, hvis forhandleraftalen indeholder forpligtelser eller klausuler, som begrænser konkurrencen. 

Konkurrencereglerne indeholder et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler, som også gælder forhandleraftaler. Derfor er det vigtigt som leverandør og forhandler at have styr på de konkurrencebegrænsninger, der indgår i parternes forhandleraftaler.

Få fem gode råd om forhandleraftaler og konkurrencereglerne

1. Lovlige og ulovlige konkurrenceklausuler

Forhandleraftaler indeholder ofte konkurrenceklausuler. Nogle konkurrenceklausuler i forhandleraftaler er lovlige, allerede fordi de ikke har et konkurrencebegrænsende formål, og andre konkurrenceklausuler er lovlige, fordi de er fritaget fra konkurrencereglernes anvendelse.

Derimod findes der også tilfælde, hvor konkurrenceklausuler som udgangspunkt er ulovlige og ikke kan fritages fra konkurrencereglerne.

Det gælder:

  • Konkurrenceklausuler med en varighed på over fem år, og
  • Konkurrenceklausuler, der begrænser forhandlerens mulighed for at fremstille og handle med produkter efter aftalens ophør (ubegrænset varighed).

2. Begrænsninger af e-handel er en alvorlig konkurrencebegrænsning

E-handel er online markedsføring og salg af varer og tjenesteydelser. Onlinesalg anses generelt for at være passivt salg, fordi det er kunderne selv, der kontakter forhandleren.

Begrænsninger af forhandleres passive salg er som udgangspunkt en alvorlig konkurrencebegrænsning og dermed ikke tilladt. Når en leverandør har tilføjet en forhandler til sit distributionsnet, må leverandøren således ikke begrænse forhandlerens onlinesalg eller på anden måde gøre det ufordelagtigt. En leverandør har dog ret til at kræve, at forhandleren har en fysisk forretning eller showroom.

3. Relevant at begrænse forhandlerens salg til andre forhandlere?

Som producent eller leverandør er det relevant at overveje, hvilken distributionsform der er relevant for ens produkt.

Ved et selektivt distributionssystem kan det være muligt at begrænse forhandlernes adgang til at sælge til forhandlere, som ikke er godkendt af leverandøren. Det giver leverandøren en vis kontrol over sit distributionsnetværk. Det kan fx være relevant at overveje, hvis man har et teknisk komplekst produkt eller et særligt brand, som man ønsker at beskytte. Her kan eneforhandling også være relevant.

Ønsker man omvendt en så bred distribution som muligt, så vil det ofte være hensigtsmæssigt med et sæt standard salgs- og leveringsbetingelser, som tilpasses de lande, man sælger til.

4. Vide rammer, når egne datterselskaber er forhandlere

Koncernforbundne selskaber betragtes som om én virksomhed, og aftaler mellem koncernforbundne selskaber er som hovedregel ikke omfattet af forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler. Derfor er der meget vide rammer for, hvad der må aftales i en forhandleraftale mellem eksempelvis et moderselskab og et datterselskab.

5. Nogle konkurrencebegrænsninger kan fritages fra konkurrencereglerne

Konkurrencereglerne giver under visse betingelser mulighed for, at konkurrencebegrænsninger i forhandleraftaler kan undtages fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Når man indgår forhandleraftaler, der indeholder konkurrencebegrænsninger, skal man dog være særligt opmærksom på to ting:

  • Det skal altid sikres konkret, om den enkelte forhandleraftale lever op til fritagelsesbetingelserne, og
  • Alvorlige konkurrencebegrænsninger kan ikke undtages fra konkurrencereglerne. Alvorlige konkurrencebetingelser er fx aftaler om at begrænse forhandlerens adgang til at fastsætte sine salgspriser over for sine kunder.

Vil du vide mere om samspillet mellem konkurrenceretten og forhandleraftaler?

Hvis du er interesseret i at vide mere om konkurrenceret og forhandleraftaler, så er du velkommen til at kontakte os.

Få en dybdegående gennemgang af de relevante regler i bogen "Vertikale aftaler og konkurrenceret", som partner og advokat Andreas Christensen er medforfatter til.


Du kan finde bogen "Vertikale aftaler og konkurrenceret" her.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat