Energistyrelsen har udstedt en ny bekendtgørelse af lov om varmeforsyning. 

Bekendtgørelse nr. 1215 af 14. august 2020 af lov om varmeforsyning erstatter lovbekendtgørelse nr. 120 af 6. februar 2020. Den nye lovbekendtgørelse indeholder i § 23 m, stk. 2, 1. pkt., stk. 3 og stk. 4, 1. pkt., den korrekte henvisning til bestemmelserne i vandsektorloven, som blev ændret ved lov nr. 1567 af 27. december 2019. Ved samme lov blev henvisningerne til vandsektorloven i varmeforsyningsloven konsekvensændret.

Det fremgår af note 2 til den nye lovbekendtgørelse af varmeforsyningsloven, at disse konsekvensændringer ved en fejl ikke var indarbejdet i lovbekendtgørelsen af 6. februar 2020. Der er ikke sket en materiel ændring af varmeforsyningsloven.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat