Retten i Aarhus har 3. juli kendt en tidligere forvaltningschef skyldig for overtrædelse af straffelovens § 144 om modtagelse af bestikkelse. Også to virksomheder og deres direktører var tiltalt for at have overtrådt straffelovens § 122 i den meget omtalte bestikkelsessag - den ene blev dog frifundet.

Den tidligere forvaltningschef var tiltalt for uberettiget at have modtaget en række gaver i perioden 2010 til 2016. Der var blandt andet tale om festivalbilletter, en golftur til Sverige og et sponsorat på over 200.000 kr. til en badmintonklub, hvor forvaltningschefen var bestyrelsesmedlem.

Forvaltningschefen blev kendt skyldig for overtrædelse af straffelovens § 144 om modtagelse af bestikkelse. Han blev idømt fire måneders betinget fængsel med vilkår om udførelse af 100 timers samfundstjeneste.

Virksomheder også tiltalt - den ene frifundet

Udover forvaltningschefen var to virksomheder og virksomhedernes direktører tiltalt for at have ydet bestikkelse og dermed overtrådt straffelovens § 122.

Den ene virksomhed, som havde inviteret forvaltningschefen på golftur til Sverige, blev frifundet, da det ikke kunne afvises, at der var et fagligt formål med turen. Derudover lagde retten vægt på, at der ikke var tale om et ekstravagant ophold. Retten fastslog samtidig, at det ikke automatisk kunne anses som bestikkelse (i straffelovens forstand), fordi deltagelsen i opholdet var i strid med de forvaltningsretlige principper om modtagelse af gaver og andre fordele.

Den anden virksomhed, der havde givet sponsoratet til badmintonklubben og koncert- og festivalbilletter til forvaltningschefen, blev derimod kendt skyldig. Retten fastslog, at virksomheden havde ydet disse gaver for at opnå en forretningsmæssig fordel.

Virksomheden skal betale en bøde på 100.000 kr., og direktøren for virksomheden blev idømt 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste i 80 timer.

Dommen viser, at bestikkelse kan tage mange former. Offentligt ansatte må derfor være meget påpasselige med, hvad de modtager fra leverandører og samarbejdspartnere, eller hvilke invitationer de accepterer. Der kan godt være tale om bestikkelse, selvom gaven indebærer en mere indirekte fordel for den offentligt ansatte, fx et sponsorat, som kan løfte den ansattes frivillige arbejde, som det var tilfældet i denne sag.

Øget fokus på bestikkelse

I 2010'erne har Danmark oplevet en alvorlig stigning i antallet af sager om bestikkelse. Disse sager er med til at skade omdømmet og tiltroen til de organisationer og virksomheder, som bliver indblandet. Derudover medfører en sådan sag alvorlige konsekvenser for de enkeltpersoner, der er indblandet.

Gavepolitik - på 6 minutter

kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Andreas Christensen

Partner (H)