Servicevirksomheder, herunder arrangører af kulturbegivenheder og konferencer mv., bliver hårdt ramt af statsministerens opfordring til aflysning af større arrangementer. Udmeldingen var ikke et egentligt forbud, som efter epidemilovens § 27 ville åbne op for erstatning til bl.a. virksomhederne. Den har derfor ikke ændret noget i forhold til den grundlæggende jura om force majeure for virksomhederne, og den bør administreres med omtanke. Horten har oprettet et beredskab, der bidrager til, at virksomhederne kommer klogt og afbalanceret gennem den situation, der hersker lige nu.

Statsminister Mette Frederiksen har 6. marts 2020 udsendt en opfordring til landets servicevirksomheder, herunder arrangører af kultur- og sportsbegivenheder, om at aflyse større arrangementer set i lyset af COVID-19-situationen. Der er tale om en opfordring og ikke et forbud, som ellers efter epidemilovens § 27 ville give tabslidende virksomheder og andre mulighed for at få erstatning fra staten.

Virksomhederne skal vurdere, hvorvidt den grundlæggende juridiske regulering af risiko og økonomisk ansvar i forhold til opfyldelse af aftalte forpligtelser, har betydning for virksomhedens ydelser. Når der ikke er udstedt et forbud, er der ikke tale om en force majeure-situation, hvor virksomhederne kan påberåbe sig erstatningsfri frigørelse fra sine forpligtelser.

Koncertarrangøren skal altså – hvis opfordringen følges – betale orkestret og refundere gæsternes køb af billetter. I modsat fald er det orkestret og gæsten, der må gøre op med sig selv, hvordan en oplevet risiko skal håndteres. Et kompromis kan være en forhandlet modifikation af arrangementet: kan der fx leveres to koncerter for 900 publikummer i stedet for én koncert for 1800?

Virksomhederne skal jonglere mange hensyn i relation til COVID-19

Virksomhederne skal administrere retsstillingen klogt og inddrage alle de nuancerede hensyn, der skal tages til såvel kunder, leverandører, samarbejdspartnere og virksomheden selv. Og det skal allerførst undersøges, hvad der konkret er aftalt med omverdenen, for det gælder før den grundlæggende aftaleret.

Hortens koncept Horten Connect kan hjælpe virksomheder, herunder servicevirksomheder til at skabe overblik over deres kontrakter, arrangementer, det økonomiske omfang og tabspotentiale samt det retlige grundlag. Dermed kan det danne baggrund for virksomhedens egen analyse og skabe klarhed over de juridiske udfordringer, som er særligt relevante for at træffe en begrundet afgørelse om, hvad der skal ske med det konkrete arrangement. Hvad enten det så munder ud i aflysning, modifikation eller servicevirksomhedernes fastholdelse af at være ’klar’?

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)