Horten har rådgivet ejerne af Sustainable Bio Solutions Aabenraa K/S (“SBSA”) i forbindelse med Arjun Infrastructure Partners’ investering i SBSA.

Sustainable Bio Solutions Aabenraa er et spadeklart gas-til-net biogasprojekt, der er placeret strategisk i Kliplev. Det forventes, at projektet, når det er gennemført, vil være op til fire gange større end et typisk biogasanlæg. Anlægget planlægges at stå klar i 2. kvartal 2022.
 
Horten har været involveret i rådgivningen af Hudson Sustainable Bio Solutions Aabenraa LLC og Eurolinque Realty UK Limited, siden disse som det første overtog projektarealet i juni 2018. Horten har siden rådgivet om alle aspekter af den løbende projektudvikling og endelig om den seneste investering fra Arjun Infrastructure Partners, der har base i Storbritannien.
 
Hortens team blev ledet af Thomas Francis Beckett, René Frisdahl Jensen, Cecilie Frost Adamsen og Andreas Johansen.

Kontakt

Thomas Francis Beckett

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)