Et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en politisk aftale om etableringen af en kunstig energiø 80 kilometer ude i Nordsøen. Hermed bliver danmarkshistoriens største anlægsprojekt til virkelighed.   

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet udtaler i en pressemeddelelse, at projektet har en estimeret samlet anlægssum på hele 210 mia. kr. Den kunstige energiø skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende havvindmølleparker og skal fungere som et grønt kraftcenter på havet.

Ifølge pressemeddelelsen skal øen i første omgang kunne håndtere 3 gigawatt havvind, svarende til 3 mio. husstandes strømforbrug. På sigt skal øen udbygges, så den kan håndtere 10 gigawatt, svarende til 10 mio. husstandes strømforbrug.

Antallet af havvindmøller vil afhænge af det vindende bud. Der kan dog blive tale om cirka 200 møller i første fase og ved udbygningen op til cirka 650 møller. Ambitionen på sigt er, at øen også skal kunne lagre og omdanne strømmen til brændstoffer til fly, biler og lastbiler (Power-to-X).

Pressemeddelelsen fastslår også, at energiøen vil få karakter af kritisk infrastruktur, og at staten derfor som minimum skal have majoritetsejerskab.


Læs pressemeddelelsen fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet her:
Danmark bliver en ø rigere: Verdens første energiø etableres 80 km ude i Nordsøen

Se poster fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet (c):
Energiøen - Fremtidens energi kommer fra Nordsøen

Kontakt

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Andreas Schønbeck

Partner