Selvbetjeningsadgangen til frivillig indbetaling af indefrosne feriemidler er netop åbnet. Læs her, hvilke regler der gælder for både den frivillige og den lovpligtige indbetaling.

Den 1. februar 2021 åbnede selvbetjeningsadgangen til indbetaling af indefrosne feriemidler. Det er fortsat op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvorvidt man vil indbetale eller beholde feriepengene fra overgangsåret.

Frivillig indbetaling

Efter åbningen af selvbetjeningsadgangen kan alle virksomheder frivilligt indbetale alle eller nogle af de indefrosne feriemidler, der blev optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020.

Det er op til den enkelte virksomhed at bestemme, om der skal ske frivillig indbetaling for alle, nogle eller ingen af medarbejderne. De frivillige indbetalinger kan desuden ske løbende. Der kan fx løbende indbetales feriepenge for medarbejdere over 50 år, mens feriepenge for de øvrige medarbejdere beholdes i virksomheden.

Årlig lovpligtig indbetaling

I juli 2021 og hvert år fremover vil virksomheden blive opkrævet feriepenge fra overgangsåret for de medarbejdere, der har ret til at få feriepengene udbetalt. Det er tilfældet, hvis medarbejdere har fået udbetalt feriepenge fra Lønmodtagernes Feriemidler i perioden fra den 1. juni det forudgående år til den 31. maj i opkrævningsåret på baggrund af følgende forhold:

  • Død
  • Har ansøgt om udbetaling af feriepengene fx ved udrejse fra Danmark eller tilkendt førtidspension mv. Opkrævningen omfatter ikke de to førtidige udbetalinger af feriemidler i efteråret 2020 og foråret 2021
  • Når folkepensionsalderen
  • Har optjent feriepenge under 1.500 kr. i overgangsåret.

Indbetalingen skal ske senest den 1. september samme år. Ved betaling af opkrævningen bekræfter virksomheden samtidigt, at de resterende feriepenge fra overgangsåret bliver i virksomheden. Hvis der er et år, hvor ingen medarbejdere har ret til at få feriepengene udbetalt, og virksomheden derfor ikke modtager en opkrævning, skal virksomheden i stedet give besked om, at feriepengene fra overgangsåret fortsat beholdes. Beskeden skal gives senest den 31. august hvert år.

Indeksering af ikke indbetalte feriemidler

Hvis virksomheden beholder feriepengene fra overgangsåret, vil der blive opkrævet en årlig indeksering. Indekseringen sker fra den 1. september 2020, uanset hvornår fonden modtager indberetningen og indbetalingen.

Indekseringen har til formål at afspejle lønudviklingen det forudgående år og beregnes årligt inden den 31. maj. Lønmodtagernes Feriemidler oplyser, at der vil blive udsendt yderligere information om indekseringen i forbindelse med opkrævningsbrevet i juli måned.

Indekseringen vil alene blive beregnet på baggrund af den periode, hvor feriemidlerne rent faktisk har været i virksomheden. Det betyder i praksis, at virksomheder, der ikke ønsker at beholde de indefrosne feriemidler, gør klogt i at indbetale dem snarest muligt, så de undgår den årlige indeksering.

Kontakt

Erik Wendelboe Christiansen

Advokat (H)