En bred politisk aftale tager første skridt i retning af at sikre, at det danske eldistributionsnet er gearet til fremtidens øgede forbrug af grøn strøm. Aftalen er en del af regeringens kommende elektrificeringsstrategi og skal bidrage til at indfri målet om en 70 % reduktion i 2030.

Formålet med aftalen er at sikre nye og mere tidssvarende rammer for netvirksomhederne, som skal understøtte fremtidens øgede forbrug af strøm til bl.a. elbiler og varmepumper. Samtidig skal forbrugerne beskyttes mod højere elpriser.

Den gradvise omstilling fra centrale kraftværker til VE-anlæg baseret på sol og vind stiller bl.a. krav til elproduktionen, som skal kunne transporteres over længere afstande. Optimal og effektiv udnyttelse af sol- og vindenergien skal også tænkes ind i fremtidens elnet.

De nye rammer skal derfor stimulere rettidige og effektive investeringer ved at søge en fornuftig balance mellem investeringer i den grønne omstilling, fortsat høj leveringskvalitet og rimelige priser for forbrugerne.

Aftalen introducerer nye muligheder for, at netvirksomhederne kan få tillæg til deres økonomiske rammer. Der etableres bl.a. en ny automatisk indikator samt et ansøgningsbaseret tillæg, som begge skal gælde fra 2024. Indikatorløsningen skal sikre, at netvirksomhedernes forventede meromkostninger ved elektrificeringen automatisk tillægges deres indtægtsrammer.

Der skal desuden foretages en løbende analyse af netvirksomhedernes stigende investeringsbehov.

Læs Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets pressemeddelelse her:
Politisk aftale sikrer fremtidens grønne elnet

Læs den politiske aftale her:
Politisk aftale af 4. juni 2021: En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen

Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

Klavs Gravesen

Partner (L)