Offentlig støtte til kulturen har nok aldrig været mere aktuel end nu på bagkant af Danmarks anden covid-19-nedlukning. Hortens folder om statsstøtte og kultur giver overblik over statsstøtterammerne, når der gives støtte til kultur.

Kultur har alle dage været en særlig størrelse, som på den ene side er værdibærende og med til at forme vores samfund og på den anden side rummer betydelige muligheder for økonomisk aktivitet.

Der bliver ofte givet offentlig støtte til kulturaktiviteter og til det kulturelle foreningsliv. Den støtte kan være omfattet af statsstøttereglerne. Er støtten ikke godkendt, fritaget eller undtaget fra statsstøttereglerne, kan støtten kræves tilbagebetalt med renter. Det kan altså have store økonomiske konsekvenser for støttemodtageren, hvis støtten ikke er statsstøttesikker. Derfor bør man altid sikre sig, at offentlig støtte til kultur er lovlig efter statsstøttereglerne.

Hortens folder om statsstøtte og kultur giver et overblik over statsstøtterammerne, når der gives støtte til koncerter, festivaler, museer, teatre, biografer og andre kulturbegivenheder og -institutioner.

Læs folderen her: Statsstøtte og kultur

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Marie Løvbjerg

Director, advokat