Retten i Aalborg har fastslået, at tøjproducenten, Fusion ApS, har handlet i strid med konkurrencereglerne ved at fastsætte bindende videresalgspriser for en forhandler. Fusion ApS er idømt en bøde på 500.000 kr.

Efter konkurrencereglerne skal en forhandler selv have mulighed for fastsætte sine salgspriser. Det er ulovligt, hvis en producent dikterer selvstændige forhandleres salgspriser.

Vejledende priser eller minimumspriser?

Den 7. maj 2021 har Retten i Aalborg afsagt dom om, at tøjproducenten, Fusion ApS, ulovligt har fastsat bindende videresalgspriser for en forhandler.

Retten i Aalborgs dom viser, at en ledende medarbejder hos Fusion ApS 14. september 2017 skrev følgende til en forhandler i en mail:

"… Jeg skriver lige for at understrege at vi har meget svært ved at håndtere/acceptere jeres lave priser på fusion produkter på hjemmesiden. Vi vil meget gerne sælge varer til jer, og vi er begejstrede for alle jeres aktiviteter, men lave priser er ekstremt destruktivt for os!

Konsekvensen kan være at vi bliver nødt til at stoppe vores samarbejde med Web-kunder da den del af vores kunder står for en meget lille del af vores omsætning men skaber en masse støj. Vi bliver nød til at finde en løsning på dette…"

Den 19. december 2017 skrev medarbejderen igen til forhandleren om prisfastsættelsen:
"…Jeg kan se at I igen har valgt at sælge vores produkter til en kraftigt reduceret pris. Hvis jeg regner efter så er jeres forretning med vores produkter, når de bliver solgt med 25% rabat, så minimal at det faktisk ikke kan betale sig.

Så derfor har jeg valgt at lukke for jeres konto så der ikke opstår flere uholdbare situationer…"

Retten fandt, at Fusion ApS herigennem havde stillet krav om, at Fusion ApS' vejledende priser skulle anvendes som mindstepriser, og at Fusion dermed havde overtrådt konkurrenceloven.

Det var ikke bevist, at de samme krav blev stillet over for andre forhandlere.

Bødeniveau: Alvorlig konkurrencebegrænsning

Bødeniveauet for mindre alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven er som udgangspunkt op til 4 mio. kr., hvorimod bødebeløbet for en alvorlig konkurrencebegrænsning ligger i spændet fra 4 mio. kr. til 20 mio. kr.

Det er en alvorlig konkurrencebegrænsning, når en producent fastsætter bindende videresalgspriser for sine forhandlere. Det er over de seneste år kommet til udtryk i en del sager om bindende videresalgspriser. Fx fik Opel Danmark A/S i 2016 en bøde på 8,25 mio. kr., ligesom Olympus Danmark A/S i 2017 fik en bøde på 3,6 mio. kr., og GUBI A/S har senest i 2020 fået en bøde på 6 mio. kr.

Der er dog også eksempler på sager, hvor bødeniveauet for bindende videresalgspriser har været lavere. I disse sager har overtrædelserne generelt fundet sted i en kortere periode på mellem 8 måneder og 1,5 år.

Fusion ApS er blevet idømt en bøde på 500.000 kr. Retten har ved bødefastlæggelsen som en skærpende omstændighed lagt vægt på, at handlingerne er udført af en ledende medarbejder i Fusion ApS. Som formildende omstændighed fremhæver retten, at overtrædelsen kun er sket over for én forhandler og i en forholdsvis kort periode.

Den ledende medarbejder hos Fusion ApS blevet idømt en bøde på 50.000 kr.


Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat