Højesteret har 28. september 2021 fastslået, at det var berettiget, at Aarhus Kommune i marts 2020 fik nedlagt forbud mod, at TV2 viste skjulte videooptagelser af en ældre beboer i en planlagt dokumentarudsendelse om et plejehjem.

Retten i Aarhus nedlagte 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 i en dokumentarudsendelse vedrørende et kommunalt plejehjem viste skjulte videooptagelser af en ældre beboer på plejehjemmet.

Forbuddet blev stadfæstet af Vestre Landsret 30. juni 2020. Læs mere her: Horten bistår Aarhus Kommune i forbudssagen om Plejehjemmet Kongsgården

Forbud ophævet efter læk af optagelser

Efter at nogle af optagelserne var sluppet ud fra TV2 og offentliggjort på Ekstra Bladets hjemmeside, anså Aarhus Kommune forbuddet for formålsløst. Forbuddet blev efter begæring fra Aarhus Kommune ophævet af Retten i Aarhus 28. juli 2020.

TV 2 sendte 30. juli 2020 dokumentarprogrammet ”Plejehjemmene bag facaden”, hvori en række af de skjulte videooptagelser indgik.

Højesteret stadfæster Vestre Landsrets kendelse om forbud

Højesteret har herefter taget stilling til, hvorvidt forbuddet mod TV2's skjulte videooptagelser var berettiget.

I den forbindelse stadfæstede Højesteret, at kommunen til trods for de pårørendes og værgens samtykke til optagelse og videregivelse af optagelserne, var søgsmålsberettiget.

Efter en samlet afvejning fandt Højesteret som landsretten, at selvom TV2’s optagelser havde afdækket kritisable forhold på plejehjemmet af særdeles væsentlig samfundsmæssig interesse, berettigede det ikke til skete grove krænkelser af beboerens ret til privatliv i form af optagelser af personlige og intime forhold i beboerens egen bolig.

Højesteret vurderede derfor, at forbuddet havde været berettiget og stadfæstede Vestre Landsrets kendelse af 30. juni 2020.

Med Højesterets kendelse er der sat et sidste punktum i en af sidste års mest omtalte sager, der på landsplan medførte betydelig debat om mediernes etik og om forholdene i ældreplejen.

Der udestår afgørelser i verserende strafferetlige sager mod de ansvarlige for optagelserne i TV2-regi.

Horten har bistået Aarhus Kommune under sagen med et team bestående af advokat Sophus Bøgeskov Christensen og advokat Kasper Kabel Revsbech.

Kontakt