Horten var eksklusiv juridisk partner på en af landets største klimakonferencer: LOOP – Waste to Resources. Konferencen åbnede for første gang i år og samlede mere end 2.500 deltagere og over 100 forskellige oplægsholdere med hver deres erfaringer, som bidrog til innovative løsninger til den cirkulære omstilling.

Den 27. og 28. april 2022 åbnede LOOP Forum for første gang dørene op for landets største klimakonference for over 2.500 deltagere, der satte cirkulær omstilling på dagsordenen. Konferencen fandt sted i Lokomotivværkstedet og satte rammerne for en inspirerende atmosfære for både iværksættere, myndigheder og sektoransatte. Her samlede LOOP de førende eksperter på tværs af industrier og værdikæder til en todages konference spækket med oplæg og networking.

Alle besøgende kunne over de to dage lade sig inspirere af de mange oplæg spredt over forskellige scener eller besøge diverse deltageres stande, der præsenterede idérige og kreative løsninger til den cirkulære omstilling.

Forskellige virksomheder med hver deres viden og ekspertise kom med deres respektive bud på mulighederne i den cirkulære omstilling.

Den juridiske vej til grøn omstilling

Horten var konferencens eksklusive juridiske partner repræsenteret af Line Markert, Henriette Soja, Annelouise Dalgaard Pedersen og Andreas Schønbeck. De fire eksperter holdt oplæg om fremtidens kommunale affaldsorganisation, cirkulære udbud, offentlig-privat samarbejde om genanvendelse og plastaffald.

Fremtidens kommunale affaldsorganisation

Line Markert og Henriette Soja gennemgik de strategiske og organisatoriske overvejelser, som kommuner bør gøre sig i forhold til den kommende regulering af affaldshåndtering. Hvilke organiseringsmodeller er mulige for den fælleskommunale varetagelse af opgaver og den individuelle kommunale håndtering af affaldsopgaverne?

Cirkulære udbud

Annelouise Dalgaard Pedersen gennemgik rammerne for at inddrage cirkulære hensyn og genanvendelse i udbud. Udbudsreglerne begrænser ikke inddragelsen af cirkulære hensyn, men det er vigtigt for både den offentlige og den private part at kende og anvende de udbudsretlige rammer korrekt.

Offentlig-privat samarbejde om genanvendelse

I samtale med den kommercielle direktør i Solum, Morten Strandlod fra Solum A/S, drøftede Henriette Soja og Andreas Schønbeck mulighederne i samarbejdet mellem offentlige aktører og private parter i affaldsbranchen. Der var også konkrete anvisninger og anbefalinger til samarbejdsmodeller og rammevilkår for offentlig-private samarbejder i affaldssektoren.

Plastaffald: Reglerne om genbrug, genanvendelse og end of waste

For at optimere genbrug og genanvendelse af plastressourcen er det vigtigt, at alle aktører - forbrugere, myndigheder, kommunale og private operatører indenfor affald- og ressourcehåndtering - samarbejder om at nå de samme mål. Henriette Soja og Andreas Schønbeck fortalte om de affaldsregulatoriske muligheder og begrænsninger, mens kommerciel direktør Morten Strandlod havde en case med fra hans virksomhed Solum A/S, hvor reglerne er omsat i praksis ved hjælp af en plastrobot.

Rådgiver om implementering af cirkulære processer

Horten leverer hver dag strategisk juridisk rådgivning til myndigheder, virksomheder og organisationer, som arbejder for at implementere cirkulære processer i egen organisation og bidrage til den grønne omstilling. Derfor er det også naturligt for Horten at være med dér, hvor morgendagens løsninger bliver udviklet og diskuteret, og vi er stolte over at have været en del af LOOPs første konference.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

Andreas Schønbeck

Partner