Konkurrencerådet har udstedt bøder til fire enkeltmandsvirksomheder for at have indgået aftaler om priser og kundedeling i regi af et konsulentkoncept. Virksomhederne har erkendt overtrædelserne og accepteret bøderne.

De fire enkeltmandsvirksomheder var alle partnervirksomheder i konsulentkonceptet, hvor de rådgav og solgte konsulentydelser mod en provision til udvikleren af konceptet. Konsulentkonceptet beskæftiger sig med kurser og træning inden for personlig planlægning og effektivitet, mødeledelse, stressforløb og cheftræning.

Igennem konsulentkonceptet havde virksomhederne indbyrdes aftalt priser og at virksomhederne ikke måtte sælge til kunder, som andre partnervirksomheder havde markeret som deres kunder.

Konkurrencerådet fandt, at der var tale om en ulovlig kartelaftale om priser og opdeling af kunder. Enkeltmandsvirksomhederne har erkendt at have overtrådt konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Bødeniveauet for kartelaftalen

Overtrædelsernes varighed har været forskellige, herunder har den korteste periode været på fire år og fire måneder og den længste periode på syv år og ti måneder.

Enkeltmandsvirksomhederne har accepteret bøder på i alt 10.000-90.000 kr. for overtrædelserne. Ved bødeudmålingen har Konkurrencerådet lagt vægt på overtrædelsernes varighed og grovhed. Overtrædelserne er karakteriseret som alvorlige eller meget alvorlige. Derudover er der lagt vægt på virksomhedernes omsætning, og at virksomhederne har medvirket til at opklare sagen. Bøden kan maksimalt udgøre 10 % af virksomhedens omsætning det foregående regnskabsår.

Vigtig sag for sammensætning af samarbejder mellem virksomheder

Sagen er endnu et eksempel på, at det er vigtigt at tænke konkurrencereglerne ind, når man etablerer samarbejder mellem selvstændige virksomheder. Det gælder både, når virksomhederne samarbejder under samme koncept som i denne sag, men også hvor virksomheder bruger hinanden som underleverandører eller samarbejder i konsortier. Hidtil har vi set en række eksempler på det inden for entreprenør- og håndværksbrancherne. Sagen her er et mere sjældent eksempel på, at de samme rammer gælder for konsulentbranchen eller andre services og tjenesteydelser.

Kontakt

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Trine Louise Balleby Dahl

Advokatfuldmægtig