Bestyrelsen har ifølge selskabsloven til ansvar at varetage virksomhedens overordnede strategiske ledelse. Men i en tiltagende turbulent og uforudsigelig verden er det strategiske landskab for mange virksomheder ændret radikalt.

Initiativet til at tilpasse virksomheden til bæredygtighedskrav, digitalisering, pandemier og geopolitiske opbrud kommer ofte fra virksomhedens medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder eller brugere. Men dette initiativ bør fremover i højere grad komme fra virksomhedens bestyrelse, der er ansvarlig for den strategiske ledelse af virksomheden.

Her følger fire områder, hvor vi i de kommende år kommer til at diskutere, hvorvidt de også er en del af bestyrelsens ansvar.

Krisestyring

Turbulens og uforudsigelighed påvirker det strategiske landskab for de fleste virksomheder. Derfor er krisestyring i højere grad blevet en normalsituation i mange virksomheder. Det ændrer ikke vigtigheden af bestyrelsens arbejde, men det ændrer karakteren af bestyrelsens arbejde: Bestyrelsen skal ikke kun sikre den langsigtede, strategiske retning, men også skabe rammer, så virksomheden kan bevare retning for driften, når krisen opstår.

Digitalisering og bæredygtighed

Digitalisering og bæredygtighed er centrale strategiske områder for stort set alle virksomheder i dag, og bestyrelserne skal kunne sætte retningen for organisationernes udvikling. Derfor bliver det vigtigt de kommende år at blive klogere på, hvilke kompetencer og greb bestyrelserne skal bruge for at kunne det.

Samfundstendenser

De seneste år er det blevet stadig tydeligere, at virksomheder står til ansvar for, hvordan de navigerer i verden. Hvis de placerer sig forkert i spørgsmål om fx krænkelser, klimadagsordenen eller geopolitik, kan det få fatale konsekvenser. Virksomheder og institutioner skal tage samfundsansvar, og det er bestyrelsernes opgave at læse nye og potentielt problematiske samfundsstrømninger og navigere derefter.

Diversitet og ligestilling

Diversitet og ligestilling er temaer, som bestyrelserne ikke kan komme udenom i 2022. De varslede kønskvoter introducerer næste fase af den diskussion: Hvordan højner diversitet bedst bestyrelsens og virksomhedens performance? Hvordan kan bestyrelsen være et fyrtårn i virksomhedens diversitetsudvikling og ikke bare følge trop, når diversiteten er styrket på alle andre niveauer i virksomheden?

Årets Offentlige Bestyrelseskonference

Hvordan bliver offentlige bestyrelser fyrtårne, som visionært leder institutioner, selskaber og samfund? På Årets Offentlige Bestyrelseskonference kaster vi lys på de muligheder og forpligtigelser, som offentlige bestyrelser har for at vise vejen mod fremtiden.

Mød blandt andet Bertel Haarder, Formand for Det Kgl.Teater og tidligere minister, Lisbet Knudsen, strategisk direktør for Altinget og Mandag Morgen, Jesper Lok, tidligere direktør i DSB, formand for bl.a. Unicef Danmark og Nordic Health og Anne-Birgitte Albrectsen, tidl. direktør i Lego-Fonden, erfarent bestyrelsesmedlem, diplomat og medforfatter af FN’s Verdensmål.

Konferencen finder sted 30. marts 2023 i København og arrangeres af Forum for Offentlige Bestyrelser i samarbejde med en række samarbejdspartnere inden for offentligt bestyrelsesarbejde. Horten er partner i Forum for Offentlige Bestyrelser.

Kontakt

Line Markert

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner

Timmi Smed O'Brien

Advokat