Konkurrencerådet har udstedt bødeforelæg på 7,5 mio. kr. til Rosendahl Design Group A/S for at overtræde konkurrenceloven. 

Rosendahl Design Group er en dansk producent og distributør af designprodukter. Ifølge bødeforelægget har Rosendahl overtrådt konkurrenceloven i to henseender. Dels ved at indgå aftaler med forhandlere om begrænsning af forhandlernes passive videresalg til andre forhandlere. Dels ved at indgå aftaler om bindende videresalgspriser således, at forhandlerne ikke måtte sælge Rosendahls produkter under et bestemt prisniveau. Overtrædelserne har fundet sted i perioden fra 2017 til og med 2021.

Begge forhold har ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen haft til formål at holde videresalgspriserne på et vist niveau.

En alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven

I sagen vurderes Rosendahls adfærd som en alvorlig overtrædelse af konkurrenceloven. Alvorlige overtrædelser af konkurrencereglerne medfører som udgangspunkt bøder på minimum 4 mio. kr. for virksomheder og 100.000 kr. for personer. Ved fastsættelsen af bødens størrelse er der lagt vægt på overtrædelsens grovhed, overtrædelsens varighed på ca. 5 år, virksomhedens globale koncernomsætning samt på skærpende og formildende omstændigheder.

Konkurrencerådet har som skærpende omstændighed lagt vægt på, at Rosendahl har udsat forhandlere for gengældelsesforanstaltninger for at få dem til at respektere den konkurrencebegrænsende aftale om at begrænse forhandlernes passive videresalg. Omvendt anser Konkurrencerådet det som en formidlende omstændighed, at Rosendahl har gjort en aktiv indsats for at sikre medarbejdernes overholdelse af konkurrenceloven ved hjælp af en intern politik for overholdelse af konkurrencereglerne.

På den baggrund fandt Konkurrencerådet i første omgang, at bøden skulle fastsættes til 10 mio. kr. Bøden er dog ud fra en samlet vurdering af sagens omstændigheder nedsat til 7,5 mio. kr. Baggrunden herfor er særligt Rosendahls erkendelse af overtrædelsen samt Rosendahls medvirken til sagens opklaring. Der er dog ikke tale om en såkaldt leniencysag, idet muligheden for bødefritagelse eller bødenedsættelse kun gælder for kartelsager og ikke i sager som denne om konkurrencebegrænsninger i en forhandleraftale. Rosendahl har accepteret Konkurrencerådets bødeforelæg.

Bødeniveauet for Rosendahls ulovlige konkurrencebegrænsning

Bøden er lidt lavere, end de bøder vi har set i lignende sager. Eksempelvis fik HTS Besafe en bøde på 8 mio. kr. i 2022 for at have indgået aftaler i ca. 5 år med en række af sine forhandlere om, at de skulle holde sig til den vejledende udsalgspris på en række babyprodukter. Tilsvarende fik Opel Danmark A/S en bøde på 8,25 mio. kr. i 2016. Opel Danmark A/S havde i en periode på ca. 4 år instrueret sine forhandlere til at sælge brugte leasing-, udlejnings- og demobiler til faste priser. I begge disse sager havde virksomhederne også samarbejdet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om opklaring af sagen.

Andre relevante artikler

Millionbøde til Konges Sløjd for bindende videresalgspriser
Millionbøde til HTS Besafe for bindende videresalgspriser
Ny vertikal gruppefritagelsesforordning på vej

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Vibeke Kristine Hammershøi

Erhvervsjuridisk fuldmægtig