En ny bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 2023, der gør det muligt at udstede oprindelsesgarantier for brint. Det betyder, at Power-to-X-aktører kan vise, at de handler med grøn brint. Det har tidligere kun været muligt for el, gas og varme.

Formålet med bekendtgørelsen er dels at muliggøre udstedelse af brintoprindelsesgarantier uden for det rørførte system og dels på baggrund af en begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen at synliggøre implementeringen af visse bestemmelser fra VE-direktivet i dansk ret. Det er afgørende, at brinten anvendt i Power-to-X (PtX) processerne er produceret med vedvarende energikilder, hvilket nu kan bekræftes ved hjælp af oprindelsesgarantier for brint.

Ændring af bekendtgørelsen opdaterer oprindelsesgarantisystemet

Med ændringen af bekendtgørelsen udvides oprindelsesgarantisystemet til også at inkludere brint transporteret uden for gassystemet i oprindelsesgarantiordningerne. Dokumentation af brint fra vedvarende energikilder er centralt for udrulning af PtX i Danmark. Det er dermed nu muligt for PtX-aktører at udstede oprindelsesgarantier for brint – og samtidig får virksomheder og forbrugere mulighed for at dokumentere og markedsføre sig med, at de benytter sig af grøn brint.

Hvad er Power-to-X?

PtX dækker over en række teknologier, som alle tager udgangspunkt i, at strøm udnyttes til at fremstille brint ved elektrolyse. Brinten kan bruges direkte i fx lastbiler, færger eller industrien, men den kan også omdannes til andre brændstoffer og kemikalier, der kan erstatte fossile produkter i en række ellers svært omstillelige sektorer, herunder for eksempel søfart, luftfart, landbruget, dele af industrien og dele af den tunge vejtransport. Omstillingen af disse sektorer vurderes afgørende for at Danmark kan nå målet om klimaneutralitet senest i 2050. Arbejdet med PtX, og dokumentationen herfor, bliver nemmere med den nye bekendtgørelse.


Kontakt

René Frisdahl Jensen

Partner (L)