Energistyrelsen har i denne uge lanceret Danmarks hidtil største udbud af havvindmølleparker, fordelt på seks områder i Nordsøen, Østersøen og Kattegat, som skal stå færdige senest ved udgangen af 2030. Udbuddet gør det muligt at etablere i alt minimum 6 GW og op til 10 GW havvind.

1 GW kan forsyne 1 million husstande med strøm, så de udbudte anlæg vil kunne producere nok el til at dække alle husstande i Danmark og en hel del yderligere i andre lande. De eksisterende danske havvindmølleparker har i dag en samlet kapacitet på 2,7 GW.

Fordelingen af parkerne

Tre af parkerne skal ligge i Nordsøen, to i Kattegat og en i Østersøen. Parkerne skal hver etableres med en kapacitet på mindst 1 GW, bortset fra Hesselø, hvor der kun er krav om mindst 0,8 GW. Der vil for alle parker være mulighed for ved såkaldt overplantning at udnytte det maksimale potentiale i områderne.

Fristen for bud på parkerne i Nordsøen er den 5. december i år, mens der er frist for parkerne i Østersøen og Kattegat den 1. april 2025.

Økonomiske rammer

Ansøgerne skal byde ind med den faste årlige koncessionsbetaling, som de er villige til at betale til staten i en periode på 30 år. Staten skal derudover have medejerskab på 20 pct. af havvindmølleparkerne. Der er ingen statsstøtte i udbuddet.

Ifølge de beregninger, som udbuddet er baseret på, forventes anlægsinvesteringerne for én havvindmøllepark at være på omkring 16 milliarder kr. og hver park forventes at skabe ca. 9.500 årsværk.

Statens medejerskab vil blive foretaget gennem et statsligt holdingselskab, som indskyder pro rata egenkapital i projektselskabet for den enkelte havvindmøllepark.

Nye bæredygtighedskrav

I den politiske Tillægsaftale om udbudsrammer for 6 GW havvind og Energiø Bornholm fra maj 2023, blev det aftalt, at der skal indføres nye krav til bæredygtighed og social ansvarlighed, som deltagerne skal leve op til for at kunne byde på udbuddet. Formålet med de nye krav er, at alle bydere lever op til samme høje standarder inden for disse to områder, selvom de konkurrerer på prisen.

Kravene indebærer blandt andet, at der skal udfærdiges tredjepartsverificerede miljøvaredeklarationer og livscyklusanalyser, at der skal anvendes genanvendelige møllevinger, samt at opstiller og underleverandører skal overholde sociale klausuler om social dumping, menneskerettigheder og anvendelse af personer under oplæring.

Derudover skal parkernes effekt på havmiljø og biodiversitet både overvåges og være positiv.

Udbudsprocessen

Parterne bag den politiske aftale om udbuddet bemærker, at der, som følge af udbuddets størrelse samt krav om bæredygtighed og statsligt medejerskab, er tale om et kompliceret udbud, som tilmed har en stram tidsplan fra lanceringen af udbuddet til parkerne skal stå færdige.

Horten har rådgivet om de seneste 10 års udbud af havvindmølleparker i Danmark og har indgående kendskab til og erfaring med de danske udbudsregler, med de forskellige typer projektkontrakter og med havvindmøllebranchen. Vi kan rådgive om hele processen fra udfærdigelse af bud, over forhandling af kontrakterne, til havvindmølleparken er etableret.

Pressemeddelelse fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet

Pressemeddelelse fra Energistyrelsen

Kontakter

Andreas Schønbeck

Partner

Søren Hornbæk Svendsen

Partner

René Frisdahl Jensen

Partner (L)