Morten Brun Winkelmann rådgiver danske og udenlandske långivere og låntagere om finansieringsretlige problemstillinger, herunder særligt finansielle transaktioner i form af akkvisitionsfinansiering og generel virksomhedsfinansiering. Rådgivningen omfatter udarbejdelsen af låneaftaler, sikkerhedsdokumenter og andre dokumenter, som indgår i transaktionerne.

Morten rådgiver også danske og udenlandske finansielle virksomheder med regulatoriske forhold inden for udøvelsen af finansiel virksomhed i Danmark. Morten har blandt andet rådgivet og bistået med udarbejdelsen af den nødvendige dokumentation på forskellige tilladelser inden for betalingstjeneste- og fondsmæglerområdet.

Derudover har Morten erfaring med rådgivning om struktureringen af kapitalforhøjelser, cross-border markedsføring af AIF’er og foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.