Regeringen og en række af Folketingets partier har 7. april 2020 vedtaget en ny hjælpepakke med en midlertidig kunststøtteordning. Regeringen og Folketinget har herudover indgået en politisk aftale, der betyder, at kulturinstitutioner, der modtager offentligt tilskud, nu også vil blive omfattet af hjælpepakkerne for lønkompensation og kompensation for faste omkostninger. Begge tiltag skal afhjælpe COVID-19's ødelæggende virkning på det danske kulturliv.

Midlertidig kunststøtteordning

Den 7. april 2020 blev der etableret en ny hjælpepakke med opbakning fra en række af Folketingets partier, som skal hjælpe danske kunstnere igennem corona-krisen.

Der er tale om en midlertidig kunststøtteordning, som gælder fra 9. marts til 8. juni 2020. Ordningen giver kunstnere mulighed for at få dækket 75 % af deres forventede indkomsttab i perioden, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned.

Ordningen kan ansøges af kunstnere med en samlet årlig indkomst på 100.000-800.000 kr., der forventer et tab på mindst 30 % i forhold til den forventede indkomst i perioden fra 9. marts til 8. juni 2020.

Kunstneren må ikke have en personlig indkomst over 800.000 kr. i 2020, og hele den udbetalte støtte skal betales tilbage, hvis kunstnerens personlige indkomst ved udgangen af 2020 overstiger 800.000 kr.

Det er endvidere en forudsætning for at modtage støtte, at kunstneren ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker og kompensationsordninger og ikke har ret til andre offentlige ydelser som fx dagpenge.

Opfylder en ansøger disse kriterier, har vedkommende krav på at modtage støtte. Kunstneren vil så fald kunne få kompensation for tabt indtægt på grund af manglende salg af værker, bøger mv. eller aflyste koncerter, forestillinger, foredrag mv., samt andre indtægtstab på baggrund af professionelt kunstnerisk virke som en direkte konsekvens af COVID-19.

Kulturinstitutioner med offentligt tilskud omfattes nu af hjælpepakkerne

Den 7. april 2020 indgik Regeringen og størstedelen af Folketingets partier en politisk aftale, der skal holde hånden under danske kulturinstitutioner.

Aftalen betyder, at museer, teatre og mange andre kulturinstitutioner, som modtager over 50 pct. i offentligt tilskud nu også vil få adgang til de generelle hjælpepakker for lønkompensation og kompensation for faste udgifter på lige fod med andre organisationer.

Kulturministeriet forventer, at ordningen vil tilføre 140 millioner kr. til dansk kulturliv. Men selvom det er et skridt i den rigtige retning, så mener mange af Folketingets partier ikke, det er nok til at dække kulturinstitutionernes COVID-19-relaterede problemer.

Ved en aftale af 7. april 2020 blev det herudover aftalt, at kulturinstitutioner med likviditetsproblemer som direkte følge af COVID-19, der modtager statsligt tilskud, i videst muligt omfang vil kunne få fremrykket udbetalingen. Der vil blive fremrykket betaling svarende til et kvartal. Udbetaling af tilskud vil blive fremrykket i situationer, hvor der allerede er hjemmel til forudbetaling, og hvor en institution har anmodet om tidligere betaling på grund af likviditetsproblemer, der skyldes corona-virus.

Kontakt

Piya Mukherjee

Partner (L)

Rikke Søgaard Berth

Partner