Regeringen har 18. april 2020 indgået en aftale, som tilføjer en lang række ændringer til de eksisterende hjælpepakker, som skal støtte lønmodtagere, arbejdspladser og virksomheder gennem COVID-19-krisen.

Forlængelser af hjælpepakker

Følgende hjælpepakker er forlænget med en måned, så de gælder til og med den 8. juli 2020 (tidligere gjaldt de til og med den 8. juni 2020):

  • Lønkompensationsordningen
  • Kompensation for virksomheders faste udgifter
  • Kompensationsordningen for selvstændige
  • Kompensationsordningen for freelancere

Læs mere om forlængelsen af lønkompensationsordningen hos Beskæftigelsesministeriet

Justeringer af hjælpepakkerne

Der er sket en lang række justeringer af de forskellige hjælpepakker. I ordningen om kompensation for virksomheders faste udgifter har regeringen aftalt følgende justeringer:

  • Virksomheder kan søge dækning af faste udgifter, når de har omsætningsnedgang på mindst 35-60 % (tidligere krævedes en omsætningsnedgang på 40 %).
  • Minimumsgrænsen for faste omkostninger sænkes fra 25.000 kr. til 12.500 kr. Virksomheder skal herefter have mindst 12.500 kr. faste omkostninger i en periode på tre måneder for at kunne modtage kompensation.
  • Det absolutte loft for maksimal kompensation hæves fra 60 mio. kr. til samlet 110 mio. kr.

Lønkompensationsordningen er blevet justeret, så muligheden for at få lønkompensation til medarbejdere i fleksjob bliver ens, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning.

3 råd - Søg kompensation og undersøg

  1. Søg kompensation igen for den udvidede periode. Er du berettiget til kompensation efter den 8. juni 2020, kræver dette en ny ansøgning. For lønkompensationsordningen forventes det, at der bliver åbnet for nye ansøgninger i midten af maj måned 2020. Indtil den nye ansøgningsrunde åbner, vil der fortsat kunne søges efter de nuværende regler.

  2. Undersøg, om du stilles bedre i henhold til ordninger, du allerede er omfattet af. Får du adgang til større kompensation i henhold til en ordning, du allerede anvender?

  3. Undersøg, om du kan gøre brug af andre ordninger. Der er sket en række ændringer af betingelserne for anvendelse af ordninger, ligesom der er åbnet op for nye ordninger. Vi anbefaler, at du vurderer dine muligheder for at søge kompensation på ny.

Få det fulde overblik over justeringerne og nye tiltag

Vi henviser til regeringens aftale, hvor du kan finde regeringens aftale og et faktaark om de forskellige hjælpepakker og deres ændringer, som giver et dybdegående indblik i de aftalte justeringer.

Læs om regeringens tiltag af 18. april 2020

COVID-19 HOTLINE

Har du spørgsmål eller overvejelser i forbindelse med kompensationsordninger og COVID-19, kan du anvende Hortens COVID-19 Hotline.

Hortens COVID-19 Hotline

Kontakt

Jakob Krag Nielsen

Partner

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Andreas Schønbeck

Partner