Konkurrencerådet har truffet afgørelse om, at informationsudveksling mellem HUGO BOSS og henholdsvis Kaufmann og Ginsborg om priser og kampagner er i strid med konkurrencereglerne. Sagerne vil blive politianmeldt.

Den 24. juni 2020 har Konkurrencerådet afgjort to sager om ulovlig informationsudveksling mellem på den ene side Hugo Boss Nordic ApS ("Hugo Boss") og på den anden side Axel Kaufmann ApS ("Kaufmann") henholdsvis Ginsborg ApS og Ginsborg Frederiksberg Centeret ApS (samlet "Ginsborg").

Sagerne handler om informationsudveksling af priser, rabatter og/eller mængder i forbindelse med fremtidige udsalg – blandt andet i forbindelse med Black Friday. Samordnet praksis mellem konkurrenter er ulovligt efter konkurrencereglerne.

Hugo Boss er leverandør/producent og forhandler af tøj af mærket Hugo Boss. Kaufmann og Ginsborg er også forhandlere af tøj, herunder af mærket Hugo Boss. De indgår således i et kunde-/leverandørforhold med Kaufmann og Ginsborg, men Hugo Boss er samtidig også konkurrent med Kaufmann og Ginsborg på detailmarkedet.

Ulovlig udveksling af informationer om priser og rabatter mv.

Sagsmaterialet viser, at Hugo Boss - på Kaufmanns og Ginsborgs forespørgsler - løbende givet Kaufmann og Ginsborg oplysninger, som kan begrænse konkurrencen. Det omfatter strategiske og fremtidige oplysninger om priser og rabatter i forbindelse med fremtidige udsalg.

Konkret har Hugo Boss blandt andet oplyst Kaufmann og Ginsborg om, hvilke varer Hugo Boss planlagde at have på flere kommende udsalg i blandt andet Magasin og Illum, herunder hvilken rabat varerne ville komme på udsalg med. Oplysningerne blev blandt andet delt i forbindelse med Black Friday og Super Bazaar i Magasin.

Konkurrencerådet har vurderet, at informationsudvekslingen har været egnet til at fjerne eller i hvert fald væsentligt reducere de strategiske usikkerhedsmomenter om konkurrenters fremtidige adfærd, der i almindelighed er på et marked, med det formål at mindske konkurrencen mellem parterne. Samtidig har Konkurrencerådet vurderet, at informationsudvekslingen kan have medført højere priser i form af lavere udsalgsrabatter til skade for forbrugerne.

Samlet set er det Konkurrencerådets vurdering, at informationsudvekslingen har haft til formål at begrænse konkurrencen, og at parterne har handlet i strid med konkurrencerettens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.

Konkurrencerådet har besluttet at anmelde sagerne til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) med henblik på en strafferetlig forfølgelse af parterne.

kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat