Regeringen foreslår i sit udspil for en første del af en klimahandlingsplan initiativer for boligområdet og energi og forsyning. Transport og landbrug kommer senere. I planen indgår bl.a. to energiøer med havvind, nye energiteknologier (PtX, CCS) og udfasning af olie- og naturgas med fjernvarme, varmepumper og biogas.

Regeringens plan vil reducere CO2-udledningen med 2 mio. tons. For at nå 70 %-målet, skal der reduceres 19 mio. tons. Der er ikke lagt op til indførelse af en klimaafgift. Regeringen vil fremlægge yderligere udspil på den anden side af sommerferien.

6 hovedspor i klimahandlingsplanen

Udspillet bygger på 6 hovedspor:

  • Energiøer med havvind
  • Nye energiteknologier: grønne brændstoffer og CO2-fangst
  • Effektiv brug af energien og renoveringer
  • Grøn varme til danskerne
  • Omstilling af og samarbejde med erhvervslivet
  • Grøn affaldssektor og mere genanvendelse

Energiøer og nye teknologier

Energiøerne skal være etableret i 2030. Den ene ø er Bornholm, den anden er en kunstig ø i Nordsøen. Havvindmølleparker skal kobles til øerne. Grøn strøm fra energiøerne skal omdannes og bruges til luftfart, tung transport og visse erhvervsprocesser.

Planen omfatter også støtte til udvikling af nye energiteknologier, der er nødvendige for omdannelsen, som storskala brintproduktion og Power-to-X (PtX)-teknologier, samt teknologier til CO2-fangst og -lagring (CCS).

Grøn rumvarme og procesvarme

Olie-og naturgas skal udfases af den kollektive og individuelle varmeforsyning. Der skal være tilskud til udskiftning af olie- og naturgasfyr. Fjernvarme og varmepumper skal overtage.

Bindinger til naturgas og kraftvarmekravet skal ophæves. Det samfundsøkonomiske krav, hvorefter kommuner skal godkende det bedste projekt ud af flere alternativer, fastholdes, men således, at der kan ses bort fra fossile alternativer.

Elafgifterne reduceres og afgiften på elbaseret overskudsvarme afskaffes. Det betyder bedre muligheder for indpasning af geotermi og overskudsvarme fra fx datacentre og kølediske.

Procesvarme skal procedures på varmepumper og biogas. Omstillingen skal fremmes ved tilskudsordninger.

Cirkulær økonomi

På affaldsområdet satses på udsortering, genanvendelse og cirkulær økonomi. Genanvendelse skal prioriteres før forbrænding og 80 pct. af dansk plast skal udsorteres.

Læs regeringens udspil til en første del af klimahandlingsplanen


Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Renée van Naerssen

Advokat