Anlægsloftet for kommuner og regioner er suspenderet i 2020 for at afhjælpe følgerne af COVID-19. Det skal som udgangspunkt være projekter, der kan færdiggøres inden udgangen af året, og der er derfor ikke meget tid til planlægning og proces.

Som et af tiltagene for at afhjælpe følgerne af COVID-19 er anlægsloftet for kommuner og regioner suspenderet i 2020.

Kommunerne og regionerne er derfor frit stillet i forhold til at igangsætte nye bygge- og anlægsprojekter. Det kan f.eks. være projekter, der vedrører klimasikring, renovering, genopretning af veje mv., og det kan være allerede planlagte projekter, som fremrykkes – eller helt nye projekter.

Der skal dog som udgangspunkt være tale om projekter, der kan færdiggøres inden udgangen af 2020.

Det betyder, at der ikke er meget tid til planlægning og proces, hvis det er nødvendigt at gennemføre et udbud eller anden form for konkurrenceudsættelse og desuden indhentes relevante myndighedstilladelser til gennemførelse af projektet.

Planlægning og juridisk rådgivning

Horten tilbyder kommuner og regioner hjælp til igangsætning af anlægsprojekter til færdiggørelse i 2020. Vi har fokus på at sikre, at projekterne kommer godt og hurtigt fra start, og hjælper med at få både processen og den juridiske ramme på plads. På den måde kan lempelsen få størst mulig effekt i den enkelte kommune og region. Vores rådgivning har bl.a. fokus på følgende elementer i processen:

  • Den politiske afklaring, som skal sikre, at det politiske mandat til at gennemføre projektet er på plads.
  • Koordinering af nye bygge- og anlægsprojekter i forhold til gældende udbudsplaner.
  • Afdækning af behov og mulighed for lånefinansiering til gennemførelse af projektet.
  • Vurdering af om de planlagte projekter er økonomisk forsvarlige og sagligt begrundede og i øvrigt er i overensstemmelse med de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.
  • Vurdering af om projekterne er af en størrelse, der kræver udbud.
  • Udbudsjuridisk rådgivning i alle dele af en eventuel udbudsproces.
  • Rådgivning om, hvorvidt man som region eller kommune bør stille særlige krav til virksomhedernes økonomiske formåen i den aktuelle finansielle situation.
  • Bistand til indhentning af relevante myndighedstilladelser, fx byggetilladelser.
  • Bistand til løbende kontraktstyring til sikring af den nødvendige fremdrift i processen.

Overvejer I at igangsætte et eller flere konkrete anlægsprojekter, er I velkommen til at kontakte os for en vurdering af, hvordan det kan lade sig gøre inden for de rammer, som fjernelsen af anlægsloftet indebærer.

Kontakt

Jesper Petersen Bach

Partner

Rikke Søgaard Berth

Partner