Folketinget har førstebehandlet beslutningsforslag B 92 om udvidet kommunal adgang til individuel varmeforsyning. Alle partier anerkender forslagets problemstillinger om udfasning af oliefyr i landdistrikterne, men de fleste ser ikke udvidelse af kommuners hjemmel som en løsning. 

Onsdag 6. maj 2020 har Folketinget førstebehandlet beslutningsforslag B 92 om udvidet kommunal adgang til individuel varmeforsyning. Alle partier anerkender forslagets underliggende problemstilling om udfasning af oliefyr i landdistrikterne, men de fleste ser ikke udvidelse af kommuners hjemmel som en løsning. Det forventes, at problemstillingen bliver taget op ved klimahandlingsplanen.

Beslutningsforslagets behandling

Beslutningsforslaget B 92 er et forslag fra SF om at give kommuner og kommunale varmeforsyningsselskaber mulighed for at tilbyde forbrugerne individuel forsyning, fx via varmepumper. Formålet vil være at nedbringe investeringsbarrieren for den enkelte husejer især for at sikre udfasning af oliefyr i landdistrikterne.

Ved behandling af beslutningsforslaget blev Lemvig Kommune nævnt som én af de kommuner, der gerne vil engagere sig på området. Horten har tidligere rådgivet kommunen om mulighederne og begrænsninger herfor.

Alle partier anerkendte, at det er svært at udfase oliefyr i landdistrikterne, og at der vil være brug for yderligere tiltag for at sikre den grønne omstilling. Der tegnede sig dog ikke et flertal for en udvidelse af kommuners hjemmel.

Mange nævnte, at der allerede er private virksomheder, der tilbyder fordelagtige løsninger som varmepumper på abonnement. Risiko for konkurrenceforvridning og risiko for, at borgerne skal betale, hvis kommunens varmepumpeselskab skulle gå konkurs, var grundene til, at et flertal hellere vil se, om der ikke kan findes andre løsninger, når de skal forhandle om klimahandlingsplanen.

Kommuners hjemmel i dag

Kommuner må i dag varetage kollektiv varmeforsyning, hvor varmen bliver produceret på anlæg med en kapacitet over 0,25 MW og videredistribueret til forbrugerne via et ledningsnet. De må ikke forsyne forbrugerne via installation af en varmepumpe i deres hjem.

Når en kommune vil varetage individuel forsyning, kan det kun ske med dispensation fra Energistyrelsen som en midlertidig opgave. Energistyrelsen har givet dispensation, hvis følgende kriterier var opfyldt:

  • Der er tale om et udviklings- og demonstrationsprojekt.
  • Området er ikke udlagt til kollektiv varmeforsyning.
  • Målgruppen er ejendomme med oliefyr.
  • Aktiviteten varer ikke længere end 10 år.

I nogle sager er der herudover stillet krav om regnskabsmæssig adskillelse, og at priserne fastsættes på vilkår, der har lighed med dem for fjernvarme.

Eksisterende tiltag til at fremme udfasning af oliefyr

Der er en støtteordning for varmepumper på abonnement, som giver leverandørerne mulighed for tilskud til køb af varmepumpen. Desuden har energiselskaber via energispareordningen mulighed for at give tilskud til udskiftning af oliefyr med en varmepumpe. Reduktion af elafgiften har herudover gjort driften af varmepumpen billigere.

Læs beslutningsforslag B 92 her

Se også Hortens tidligere artikel:
Når kommuner deltager i individuel varmeforsyningsvirksomhed

Kontakt

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen

René Frisdahl Jensen

Partner (L)

Eigil Worm

Senioradvokat (L)

Renée van Naerssen

Advokat