Regeringen har indgået en aftale, der blandt andet indeholder et initiativ om kompensation for faste udgifter hos virksomheder, som forventer væsentlig nedgang i omsætningen i perioden 9. marts til 9. juni 2020.

Nyheden er opdateret 24. marts 2020. Læs seneste nyhed om emnet her.

Ordningen er relevant for virksomheder, som i perioden 9. marts til 9. juni 2020 har:

  • Et omsætningstab på mindst 40 %, og
  • faste udgifter på mindst 25.000 kr.

Skemaet nedenfor viser, hvor stor en andel af de faste udgifter, som virksomhederne kan få kompenseret. Virksomhederne kan alene få dokumenterbare faste udgifter kompenseret, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter som fx leasing.

Virksomhedens omsætning

Ifølge initiativet vil man blive kompenseret svarende til 100 % af de faste udgifter, hvis man som erhvervsdrivende er blevet påbudt at have fuldstændigt lukket.
Hvis omsætningen viser sig at være faldet væsentligt mindre, skal kompensationen tilbagebetales. Vær opmærksom på, at en virksomhed maksimalt kan få kompensation for 60 mio. kr. i perioden.

Oplysningerne om initiativet er indtil videre sparsomme, og nærmere information følger, når der fremsættes lovforslag om støtteordningen.

Kan virksomheden få kompensation?

Hvis virksomheden kan svare JA til disse spørgsmål, vil den kunne søge kompensation efter ordningen:

  • Har virksomheden faste udgifter på mindst 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni 2020, som er dokumenterbare?
  • Rammes virksomheden af et omsætningstab på mindst 40 % i perioden 9. marts til 9. juni 2020?
  • Er omsætningstabet på mindst 40 % relateret til COVID-19?

Sådan søger du

Der er endnu ikke åbnet op for endelige ansøgninger om kompensation (opdateres). Erhvervsstyrelsen har oplyst, at ansøgning vil foregå digitalt.
Regeringen lægger i sit initiativ op til, at virksomheder skal indsende revisorpåtegnede oplysninger, som begrunder, at virksomheden er berettiget til kompensation. Virksomheden skal på tro og love bekræfte, at omsætningen er faldet.
Der vil kunne ydes støtte til udgiften for revisorpåtegnelse med op til 80 % ifølge regeringens aftale.

Horten anbefaler, at virksomhederne dokumenterer grundlaget for, at omsætningstabet skyldes COVID-19 i det omfang, det er muligt, da virksomhederne muligvis vil skulle forsvare dette på et senere tidspunkt.

For virksomheder med udsigt til støtte er det relevant at overveje, om et omsætningstab kan skyldes andre forhold end COVID-19, ligesom det er relevant at sikre sig, at omsætningstabet opgøres korrekt. Horten bistår gerne med begrundelser og opgørelser, som giver virksomheder gennemskuelighed omkring både udsigt til støtten og risikoen for krav om tilbagebetaling.

Kontakt

Poul Hvilsted

Advokat (H)

Jakob Krag Nielsen

Partner