Mange lufthavne og flyselskaber modtager støtte fra nationale myndigheder og kommuner. Støtte til sektoren er særligt aktuelt i tider som nu, hvor lufthavne og flyskaber oplever en markant nedgang i aktiviteten. Det kan dog blive dyrt for støttemodtageren, hvis ikke støtten er statsstøttesikker. Horten har udgivet en folder, der gennemgår reglerne for statsstøtte til luftfartssektoren.

Antallet af sager vedrørende statsstøtte til lufthavne og flyselskaber er de seneste år steget markant. Særligt Europa-Kommissionen har haft fokus på offentlig støtte til etablering og drift af mindre lokale lufthavne samt aftaler mellem offentligt ejede lufthavne og flyselskaber.

Derfor bør både støttegiver og støttemodtager sikre sig, at offentlig støtte til lufthavne og flyselskaber er lovlig efter statsstøttereglerne. Er støtten ikke godkendt, fritaget eller undtaget fra statsstøttereglerne, kan støtten kræves tilbagebetalt med renter. Det kan altså have store økonomiske konsekvenser, hvis støtten ikke er statsstøttesikker.

Hortens folder om statsstøtte og luftfart gennemgår reglerne for statsstøtte til lufthavne og flyselskaber. Du kan blandt andet læse, hvordan reglerne gælder for luftfartssektoren, og om særligt væsentlige temaer, herunder investering i lufthavne, driftsstøtte til lufthavne og lufthavnes støtte til flyselskaber.

Se folderen "Statsstøtte og luftfart" her.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Andrea Hilt Dyrby

Advokat