I en tid med politisk fokus på affaldsområdet, også på grund af den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, har Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald udgivet et nyt fælles forvaltningsgrundlag.  Horten har bistået som juridisk konsulent. 

Regulering af affaldsområdet

Den overordnede juridiske regulering af affaldsområdet fremgår af miljøbeskyttelsesloven og affaldsbekendtgørelsen. Affaldsbekendtgørelsen indeholder både regler om klassificering af affald, planlægning om affald, ordninger for affald, data om affald, brug af affaldssystemer og anmeldelse af affald m.v.

Som supplement til affaldsbekendtgørelsen gælder bekendtgørelse om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører m.v. (også kaldet affaldsaktørbekendtgørelse).

Både affaldsbekendtgørelsen og affaldsaktørbekendtgørelsen gælder dog kun for håndtering af affald, der ikke er reguleret af anden særlovgivning udstedt i medfør af miljøbeskyttelsesloven. Eksempelvis gælder der særlige regler i restproduktbekendtgørelsen for jord, der er affald.

Derudover gælder der bl.a. også særlige regler om import og eksport af affald, om indberetning af data om affald og om deponering af affald m.v., ligesom at der findes administrative vejledninger til forskellige dele af affaldsområdet.

Nyt forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald

På området for affald fra bygge- og anlægsprojekter har Sjællandsnetværket for Bygge- og Anlægsaffald, der består af en række sjællandske kommuner og sagsbehandlere, netop udgivet et omfattende fælles forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald.

Formålet med forvaltningsgrundlaget er bl.a. at bidrage med retningslinjer for god forvaltningspraksis indenfor bygge- og anlægsaffald samt at ensrette sagsbehandlingen på affaldsområdet inden for lovens rammer. Retningslinjerne er baseret på netværkets konkrete erfaringer, praksis og juridiske vurderinger.

I forvaltningsgrundlaget gennemgås processen for renoverings- og nedrivningsarbejde med fokus på reglerne om håndtering af bygge- og anlægsaffald og på den kommunale sagsbehandling i den forbindelse. Der sættes blandt andet fokus på opgaver før: nedrivnings- og renoveringsarbejdet, bygherrers pligter, den kommunale affaldsmyndigheds pligter og reglerne om tilsyn.

Horten har bistået netværket som konsulent på den juridiske del af forvaltningsgrundlaget.

Læs eller orientér dig i forvaltningsgrundlaget på DAKOFAs hjemmeside her:
Forvaltningsgrundlag for bygge- og anlægsaffald


Forvaltningsgrundlaget er også publiceret i trykt format i forbindelse med lanceringen.

Kontakt

Henriette Soja

Partner (H)

Andrea Hilt Dyrby

Advokat