Happy Helper og Hilfr fjerner mindstepris på deres rengøringsplatforme og afslutter undersøgelse om overtrædelse af konkurrenceloven.

Happy Helper og Hilfr er begge digitale platforme, der formidler kontakt mellem udbydere af rengøring og kunder. Selve aftalerne om rengøring blev indgået direkte mellem udbyderen og kunden. På begge platforme var der en mindstepris pr. time, som udbyderne ikke kunne fravige i aftalerne med kunderne.

Udbyderne sælger rengøringsydelser igennem platformene, og de konkurrerer blandt andet på prisen. De er altså i konkurrence med hinanden og andre udbydere af rengøringsydelser.

Det er ulovligt at aftale priser mellem konkurrenter. Derfor medvirkede platformene efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens umiddelbare vurdering til, at udbyderne kunne aftale mindstepriser i strid med konkurrencereglerne. Sagerne er forligsmæssigt afsluttet ved, at virksomhederne har afgivet tilsagn om at stoppe deres praksis vedrørende mindstepriser.

Konkurrenter og ikke ansatte

Konkurrenceloven finder ikke anvendelse på løn- og arbejdsvilkår og gælder derfor ikke i de situationer, hvor der er et ansættelsesforhold, og arbejdsgiver fastsætter prisen for de ansattes arbejde.

Det er undersøgt i sagen, om mindstepriserne på platformene er undtaget fra konkurrencereglerne som løn- og arbejdsvilkår. De enkelte udbydere af rengøring er ikke underlagt ledelses-, tilsyns- og eller sanktionsbeføjelser og bærer selv den økonomiske risiko for deres ydelser.

Derfor vurderede Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at udbyderne er selvstændigt erhvervsdrivende og ikke ansatte. Det betyder, at udbyderne er konkurrenter og underlagt konkurrenceloven.

I Hilfrs tilfælde var der dog en gruppe udbydere, som Hilfr betragtede som ansatte, og som Hilfr derfor fremover vil sikre er ansat på en måde, så prissætningen af deres ydelser er undtaget fra konkurrenceloven.

Risiko for bøder

En prisaftale mellem konkurrenter er som udgangspunkt ulovlig. Det betyder, at platformene, platformens ledelse og de enkelte udbydere kan straffes med bøde i en sag som denne, hvis konkurrencemyndighederne kommer frem til, at reglerne er overtrådt.

I sagen udtalte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at prisaftaler ofte udgør alvorlige overtrædelser af konkurrenceloven. Her starter bødeniveauet for fysiske personer ved 100.000 kr.

Sagen afsluttes med tilsagn fra platformene

I afgørelsen konkluderes det, at Happy Helper og Hilfr formentlig har overtrådt konkurrenceloven ved at fastsætte en mindstepris for rengøring på platformen for at sikre en mindsteløn

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har dog valgt at afslutte sagerne ved at acceptere tilsagn fra virksomhederne om, at mindsteprisen fremover fjernes fra platformene, så udbyderne frit kan fastsætte deres priser og samtidig fjernes al markedsføring om mindstepriserne.

Derfor konkluderes det ikke endeligt, om konkurrencereglerne var overtrådt i sagen.

Se afgørelserne her:

Konkurrencerådsafgørelse den 26. august 2020: Minimumspris på Happy Helpers platform

Konkurrencerådsafgørelse den 26. august 2020: Minimumspris på Hilfrs platform

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat