Horten har bistået seks nordjyske kommuner med sammenlægning af de to affaldsselskaber Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S og I/S Reno-Nord.

Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg Kommuner har vedtaget at sammenlægge Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S (AVV) og I/S Reno-Nord med virkning fra 1. januar 2022.

Det er ejerkommunernes ambition, at sammenlægningen skal medvirke til at fremtidssikre og omstille affaldssektoren i Nordjylland, bl.a. ved at opgaverne løses på nye og smartere måder til gavn for miljø, borgere og virksomheder. Beslutningen om at sammenlægge de to fællesskaber er en reaktion på aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi.

Det fælles affaldsselskab vil kunne opnå en større volumen i de forskellige affaldstyper. Det giver bedre muligheder for at afsætte de enkelte fraktioner til genanvendelse og en bedre udnyttelse af kapaciteten på affaldsforbrændingsanlæggene og deponi.

Horten har rådgivet ejerkommunerne om alle juridiske forhold i forbindelse med sammenlægningen. Et væsentligt element i Hortens rådgivning har været at balancere parternes ønske om at forpligte hinanden på at fremme omstillingen af affaldssektoren i Nordjylland og samtidig respektere de enkelte kommuners behov for at tilpasse deltagelsen til de lokale ressourcer og ambitioner. Rikke Søgaard Berth og Line Markert var ansvarlige partnere i teamet.

Læs mere om sammenlægningen her: Fuld opbakning til nordjysk affaldssamarbejde

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner

Line Markert

Partner (L), Forperson for bestyrelsen