Axel Kaufmann ApS, der driver tøjkæden Kaufmann, har vedtaget en bøde på 3,7 mio. kr. for at have delt oplysninger om priser og rabatter med en konkurrerende tøjkæde i strid med konkurrenceloven.

I 2018 foretog Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen uanmeldte kontrolundersøgelser hos forskellige virksomheder i tøjbranchen. Ved disse kontrolundersøgelser kom Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i besiddelse af materiale, som gav mistanke om, at Kaufmann handlede i strid med konkurrenceloven.

Ulovlig udveksling af informationer om priser og rabatter mv.

Undersøgelserne viste, at Kaufmann har overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle priser, kampagner og rabatter ved fremtidige udsalg. Konkret handlede det om, at Kaufmann har udvekslet oplysninger om priser med en konkurrerende tøjkæde. Overtrædelserne af konkurrenceloven foregik over en periode på tre år, hvor Kaufmann har indgået aftaler, der direkte eller indirekte havde til formål eller til følge at begrænse konkurrence.

Samordnet praksis mellem konkurrenter er ulovlig efter konkurrencereglerne. Sagen blev overført til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) og er afsluttet ved en bødevedtagelse.

Straffesagen ved SØIK: Kaufmann vedtager bøde på 3,7 mio. kr.

Under straffesagen ved SØIK har Kaufmann erkendt at have overtrådt konkurrenceloven og har vedtaget en bøde på 3,7 mio. kr. SØIK har ved fastsættelsen af bøden lagt vægt på Kaufmanns omsætning samt grovheden og varigheden af Kaufmanns ulovlige samordnede praksis.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat