Fra i dag kan nuværende og tidligere elever samt andre med tilknytning til Det Kongelige Teaters Balletskole lave skriftlige indberetninger om, hvad de har oplevet på Balletskolen. Indberetningsordningen er et led i den advokatundersøgelse, Horten udfører for Det Kongelige Teater.

Der er i medierne fremkommet alvorlig kritik af undervisningsmiljøet på Det Kongelige Teaters Balletskole, og Det Kongelige Teaters bestyrelse har på den baggrund besluttet at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene på Balletskolen. Efter indstilling fra Advokatrådet har Det Kongelige Teater udpeget partner og advokat Rikke Søgaard Berth fra Horten til at gennemføre advokatundersøgelsen.

Formålet med advokatundersøgelsen er at vurdere, om der er grundlag for at iværksætte ansættelsesretlige reaktioner overfor ledere eller ansatte på Det Kongelige Teater eller i øvrigt gøre ledelsesmæssigt ansvar gældende. Herudover er formålet at vurdere, om Det Kongelige Teater kan have pådraget sig erstatningsansvar overfor tidligere eller nuværende elever på Balletskolen.

Som led i advokatundersøgelsen kan nuværende og tidligere elever og andre med tilknytning til Balletskolen fra 15. december 2023 til og med 28. januar 2024 lave skriftlige indberetninger om de forhold, de har oplevet på Balletskolen.

Advokatundersøgelsen skal så vidt muligt være afsluttet senest ultimo maj 2024.

Fotokreditering: Camilla Winther

Kontakt

Rikke Søgaard Berth

Partner