Danske regioner har netop underskrevet en ny kontrakt med Norsk Luftambulanse AS (NLA). Horten har bistået NLA med at genvinde kontrakten om den landsdækkende akutlægehelikopterordning.

Regionerne har netop underskrevet en ny kontrakt med Norsk Luftambulanse AS, som træder i kraft sommeren 2025 og løber i 10 år med mulighed for forlængelse i op til fire år. Horten har bistået NLA under tilbudsafgivelsen i det aktuelle udbud og det tidligere udbud, der blev annulleret i januar 2022.

Norsk Luftambulanse AS har siden september 2014 haft opgaven med at flyve de landsdækkende lægehelikoptere for Danske Regioner. Den landsdækkende akutlægehelikopterordning drives af de 5 regioner i fællesskab og indgår som en del af det samlede præhospitale beredskab. Akutlægehelikopterordningen skal sikre, at akut syge borgere, som befinder sig langt fra specialiserede hospitaler, får adgang til hurtig behandling.

Horten har desuden bistået Norsk Luftambulanse AS med at føre en klagesag ved Klagenævnet for Udbud, som førte til en annullation af det tidligere udbud og gav NLA en mulighed for at afgive tilbud på ny i det aktuelle udbud. Desuden har Horten bistået som intervenient i to klagesager vedrørende det aktuelle udbud, som nu er afsluttet med indgåelsen af kontrakten med NLA.

Norsk Luftambulanse AS er ejet af den norske stiftelse Norsk Luftambulanse, som er en ikke-kommerciel organisation, der i mere end 40 år har arbejdet for at flytte avanceret livreddende behandling ud til patienterne.

Det er partner Annelouise Dalgaard Pedersen og advokat Sidsel Marcussen fra Horten som har bistået Norsk Luftambulanse AS under hele forløbet med kontrakten, som har en værdi af 285.000.000 EUR.

Kontakt

Sidsel Marcussen

Director, advokat