Brøndby Kommune har indgået aftale om opførelse af et friplejehjem. Det er PensionDanmark Ejendomme, der skal opføre friplejehjemmet i samarbejde med Erik Arkitekter. Horten har bistået igennem udbudsprocessen.

Brøndby Kommune ønsker fortsat at sikre tidssvarende og gode rammer for de ældre borgere. Kommunens vurdering af forskellige modeller for fortsat at kunne imødekomme dette behov førte til, at kommunen besluttede at forsøge at få en privat udvikler til at opføre et friplejehjem med minimum 104 pladser.

Friplejehjemmet skulle placeres på et kommunalt areal. Brøndby Kommune gennemførte herefter først en markedsdialog med en række private aktører og derefter et udbud af arealet.

Horten bistod kommunen igennem hele udbudsprocessen fra den indledende markedsdialog, gennem udbuds- og tilbudsfasen og frem til selve kontraktindgåelsen.

Særlige krav til friplejehjemmet

Kommunen havde nogle klart definerede krav og ønsker til det kommende friplejehjem. Det handlede blandt andet om bæredygtighedscertificering, etablering af grønne områder med fokus på biodiversitet og sammenhæng med den omkringliggende bebyggelse. Der var også krav til byggeriets funktionalitet, mv. Samlet set udgjorde dette fundamentet for udbudsprocessen.

På baggrund af udbudsprocessen har Brøndby Kommune netop underskrevet en købsaftale med PensionDanmark Ejendomme.

Købsaftalen indebærer, at PensionDanmark Ejendomme skal opføre et friplejehjem på grunden. Friplejehjemmet opføres ud fra det skitseprojekt, som PensionDanmark Ejendomme har udarbejdet i samarbejde med Erik Arkitekter og indsendt som en del af tilbuddet.

Diakonissestiftelsen kommer til at stå for driften af friplejehjemmet.

Læs andre artikler om emnet:

Serie om friplejehjem: Udbud af grunde til friplejehjem

Friplejeboliger – hvem og hvordan?

Kontakter

Rikke Søgaard Berth

Partner

Sidsel Marcussen

Director, advokat