Rune Halkjær Ebbesen er specialiseret inden for fast ejendom. Han rådgiver både udlejere og lejere i forbindelse med udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter, samt vedrørende håndtering af lejeretlige forhold, herunder konfliktløsning.

Endvidere rådgiver Rune købere, sælgere og udviklere af fast ejendom i forbindelse med indgåelse af købs- og udviklingsaftaler, ligesom han rådgiver i forbindelse med håndteringen af ejendomme generelt, herunder vedrørende håndtering af mangler. Rune har tillige stor erfaring med håndtering af nødlidende ejendomme.

Han har erfaring med håndtering af ejerforeninger og disses retsforhold, samt med håndtering af entrepriseretlige forhold, herunder kontraktforhandling og tvistløsning.

Endvidere arbejder han med OPP-samarbejder, herunder forhandling og vurdering af OPP-aftalekomplekser, overdragelse af OPP-ejendomme m.v

Nyheder