I Hortens statsstøttefoldere gennemgår vi regler og praksis for statsstøtte inden for fire vigtige områder.

Der bliver givet offentlig støtte til mange forskellige formål, og støtte er ofte en nødvendig forudsætning for realiseringen af vigtige projekter. Derfor er det også vigtigt, at både myndigheder og virksomheder sikrer sig, at det juridiske fundament for støtten er i orden. Det kan nemlig blive dyrt for modtageren og samtidig fjerne det økonomiske fundament fra det støttede projekt, hvis støtten ikke er ydet i overensstemmelse med statsstøttereglerne. Ulovlig statsstøtte skal tilbagebetales med tillæg af renter.

Horten har udgivet fire statsstøttefoldere, hvor vi gennemgår regler og praksis for statsstøtte inden for fire vigtige områder. Målet med folderne er at sætte både myndigheder og virksomheder i stand til at identificere statsstøtte – og finde det rette grundlag for støtten.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat