Mængden af offentlig støtte til europæiske havne er stigende, og Europa-Kommissionen har derfor i en række sager grebet ind overfor ulovlig statsstøtte.

Udviklingen har også foranlediget undersøgelser, herunder af medlemsstaternes fordelagtige beskatning af havne.

Også i Danmark modtager en række danske havne offentlig støtte, blandet andet i form af tilskud, lån og garantier. Støtte til sektoren er især aktuel i tider som nu, hvor havnene også påvirkes af den generelle aktivitetsnedgang.

Det kan dog blive dyrt for støttemodtageren, hvis ikke støtten er statsstøttesikker, da ulovlig støtte kan kræves tilbagebetalt med renter. Det kan altså have store økonomiske konsekvenser.

Få overblik - læs folder om statsstøtte

Hortens folder om statsstøtte og havne giver overblik over reglerne for statsstøtte til havne.

Læs også om, hvordan reglerne gælder i forhold til særligt væsentlige temaer, herunder investeringer i havneinfrastruktur, oprensningsydelser og støtte til havneforvaltere og -brugere.

Statsstøtte og havne - Hvad er reglerne for støtte til havne?

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat