Mange virksomheder og iværksættere modtager støtte til forskning, udvikling og innovation fra statslige myndigheder og kommuner. Støtte er særligt aktuelt nu, hvor mange små selvstændige oplever en markant nedgang i aktiviteten. Få overblik over reglerne i Hortens folder "Statsstøtte - forskning, udvikling og innovation".

Interessen for den gode ide, iværksætterkulturen og den grønne omstilling er de seneste år steget markant. Offentlig støtte til innovative projekter kan bidrage til, at Danmark beholder sin førerposition inden for forskning i grøn omstilling.

Det vigtigt for både støttegiver og støttemodtager at sikre, at offentlig støtte til forskning, udvikling og innovation er lovlig efter statsstøttereglerne. Hvis støtten ikke er godkendt, fritaget eller undtaget fra statsstøttereglerne, skal den kræves tilbagebetalt med renter. Det kan altså have store økonomiske konsekvenser.

Hortens folder om statsstøtte til forskning, udvikling og innovation giver et overblik over reglerne for statsstøtte på området. Du kan blandt andet læse, hvordan reglerne gælder for innovationscentre, startups og om støtte til forskning i grøn energi.

Hent folderen her.

Kontakt

Andreas Christensen

Partner (H)

Marie Løvbjerg

Director, advokat

Mads Peter Rosenius Olsen

Advokat